Obiekty złożone - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obiekty złożone - wykład - strona 1 Obiekty złożone - wykład - strona 2

Fragment notatki:

OBIEKTY ZŁOŻONE
Na ogół obiekt może być traktowany jako system złożony z bloków funkcjonalnych, między którymi zachodzą relacje umożliwiające systemowi realizację wymaganych funkcji. Termin „blok funkcjonalny” może oznaczać zarówno pojedynczy element jak i duży podsystem. Zależy to od rodzaju systemu i sposobu podejścia do zagadnienia. Relacje niezawodnościowe między systemem jako całością i jego elementami mogą być opisane w różny sposób. Wszystkie sposoby ich przedstawienia służą zilustrowaniu „sposobu uszkodzenia” systemu. Analiza struktury niezawodnościowej systemu umożliwia podjęcie racjonalnych działań mających na celu zwiększenie jego niezawodności.
Struktura niezawodnościowa systemu jest to taka funkcja, która każdej kombinacji stanów
elementów systemu w sposób jednoznaczny przyporządkowuje stan tego systemu jako
całości.
Jeżeli stan elementu i, i = 1, 2, ..., n jest przedstawiony jako zmienna dwuwartościowa (binarna) xi przyjmująca wartość 1, gdy element jest zdatny albo wartość 0, gdy jest on niezdatny, a przez x oznaczony zostanie wektor stanów (x1, x2, ..., xn) to stan systemu można przedstawić jako również dwuwartościową funkcję opisaną na tym wektorze.
Jeżeli wiadomo z jakich elementów składa się obiekt oraz jaki jest stan poszczególnych elementów, to można powiedzieć jaki jest stan systemu tylko wówczas, gdy znana jest jego struktura niezawodnościowa. Identyfikacja struktury niezawodnościowej systemu wymaga określenia funkcji, jaką ma ten system do spełnienia oraz kryteriów uznania go za niezdatny.
Strukturę niezawodnościową systemu można przedstawić np. w postaci:
- grafu - nazywanego schematem blokowym niezawodności;
- tablicy,
- funkcji logicznej,
- funkcji analitycznej,
- ścieżek zdatności i przekrojów niezdatności,
- drzewa uszkodzeń.
Na schemacie blokowym niezawodności każdy z elementów przedstawiony jest w postaci bloku z jednym wejściem a i jednym wyjściem b. Jeżeli jest przejście między punktami a i b obiekt uważa się za zdatny - zdolny do zrealizowania określonej funkcji.
Jeżeli na schemacie zbudowanym z bloków przedstawiających poszczególne elementy jest
„możliwość przejścia z jednego końca do drugiego”, to oznacza to, że obiekt jest zdatny.
Wszystkie dalsze rozważania ograniczone zostaną do tzw. STRUKTUR KOHERENTNYCH
to znaczy spełniających następujące warunki:
• Jeżeli wszystkie elementy są zdatne - system jest zdatny;
• Jeżeli wszystkie elementy są niezdatne - system jest niezdatny;

(…)

… - system jest niezdatny;
• Uszkodzenie elementu nie powoduje podniesienia niezawodności systemu.
Nie będą rozpatrywane tego rodzaju sytuacje, w których jakiś mechanizm samodestrukcji „wbudowany” w urządzenie ulegnie uszkodzeniu i podniesie to niezawodność urządzenia. Modelami występujących w rzeczywistości obiektów technicznych są na ogół systemy koherentne wśród, których wyróżnia się struktury…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz