Podstawy eksploatacji technicznej

note /search

Podstawy eksploatacji technicznej - wykłady

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 798
Wyświetleń: 5677

WYKŁAD 1 Eksploatacja urządzenia- jest to użytkowanie lub obsługiwanie urządzenia. Jest to wiec każde działanie, które nie jest jego projektowaniem lub wytwarzaniem. Eksploatacje należy rozpatrywać jako relacje nauki, techniki, człowieka, środowiska i gospodarki=<(N,T,C,S,G)> Eksploatacja je...

Badanie procesu odnowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1463

Badając proces odnowy przy korzysta się z następujących twierdzeń: Twierdzenie 1 (elementarne twierdzenie odnowy). Jeżeli czas życia obiektu jest zmienną losową o dystrybuancie i skończonej wartości oczekiwanej , to Oznacza to, że oczekiwana...

Chwile uszkodzeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1162

Chwile uszkodzeń (odnowień) przedstawiają strumień losowy, który nazywamy strumieniem odnowy. Zakładamy, że: 1) proces taki powtarza się nieograniczenie, 2) są zmiennymi losowymi niezależnymi o takim samym rozkładzie prawdopodobie...

Nadmiary - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1393

NADMIARY Zwiększenie niezawodności i trwałości obiektu może być wynikiem zastosowania różnych form nadmiarowości. Ogólnie rzecz biorąc nadmiary te można podzielić na: - strukturalne - wprowadzanie do struktury urządzenia elementów rezerwowych, bez których urządzenie to może działać, a które służą...

Obiekty złożone - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1267

OBIEKTY ZŁOŻONE Na ogół obiekt może być traktowany jako system złożony z bloków funkcjonalnych, między którymi zachodzą relacje umożliwiające systemowi realizację wymaganych funkcji. Termin „blok funkcjonalny” może oznaczać zarówno pojedync...

Podstawowe charakterystyki niezawodności obiektów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 896
Wyświetleń: 3598

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI NIEZAWODNOŚCI OBIEKTÓW NIENAPRAWIALNYCH • funkcja niezawodności R(t) Prawdopodobieństwo tego, że obiekt nie ulegnie uszkodzeniu w przedziale czasu (0, t], co jest równoważne prawdopodobieństwu tego, że zmienna losowa T nazywana czasem zdatności nie przyjmie wartości z...

Rezerwa częściowo obciążona - wykład - Uszkodzenie elementu

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 560

Rezerwa częściowo obciążona (chłodna) do chwili uszkodzenia elementu (1) po chwili uszkodzenia elementu (1) element podstawowy (1) nie uszkodzi się do chwili : element podstawowy (1) uszkodzi się w pewnej chwili , element rezerwowy (2) nie uszkodzi się do chwili : Porównanie rodzajów rezerwowan...

Zmienna losowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1288

Zmienną losową charakteryzują ciągłe względem czasu funkcje określone dla : dystrybuanta , gęstość prawdopodobieństwa uszkodzenia , funkcja niezawodności , intensywność uszkodzeń , Dystrybuanta zmiennej losowej (funkcja zawodności) to pra...

Oznaczenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2863

Oznaczenia R(t) − funkcja niezawodności, F(t) − funkcja zawodności, ET − oczekiwany czas zdatności, r(t) − pozostały oczekiwany czas zdatności, f(t) − gęstość prawdopodobieństwa uszkodzenia, λ(t) − intensywność uszkodzeń, μ − intensywność odnowy. Wzory ogólne , ,

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 4487

Zadanie 1 Urządzenia składa się z dwóch elementów. Uszkodzenie jednego z elementów powoduje uszkodzenie urządzenia. Intensywności uszkodzeń elementów nie zależą od czasu, a ich wartości nie są znane. Intensywność uszkodzeń pierwszego elementu jest dwa razy większa od intensywności uszkodzeń element...