Podstawowe charakterystyki niezawodności obiektów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 812
Wyświetleń: 3458
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe charakterystyki niezawodności obiektów - wykład - strona 1 Podstawowe charakterystyki niezawodności obiektów - wykład - strona 2

Fragment notatki:

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI NIEZAWODNOŚCI OBIEKTÓW
NIENAPRAWIALNYCH
• funkcja niezawodności R(t)
Prawdopodobieństwo tego, że obiekt nie ulegnie uszkodzeniu w przedziale czasu (0, t], co
jest równoważne prawdopodobieństwu tego, że zmienna losowa T nazywana czasem
zdatności nie przyjmie wartości z tego przedziału.
• funkcja zawodności F(t)
Prawdopodobieństwo tego, że obiekt ulegnie uszkodzeniu w przedziale czasu (0, t], co jest
równoważne prawdopodobieństwu tego, że zmienna losowa T nazywana czasem zdatności
przyjmie wartość z tego przedziału.
• gęstość prawdopodobieństwa uszkodzeń f(t)
Jest to granica do jakiej dąży iloraz prawdopodobieństwa tego, że obiekt uszkodzi się w
przedziale czasu (t, t+∆ t] i długości tego przedziału, gdy długość ta dąży do zera.
Z powyższego wzoru wynika, że prawdopodobieństwo tego, że obiekt uszkodzi się w małym
przedziale czasu (t, t+∆ t] jest równe iloczynowi f(t) ∆ t plus o( ∆ t).
• intensywność uszkodzeń λ(t)
Intensywność uszkodzeń nazywana bywa funkcją ryzyka. Jest to warunkowa gęstość
prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia w małym przedziale czasu (t, t+ ∆ t] pod
warunkiem, że na początku tego przedziału (w chwili t) obiekt znajdował się w stanie
zdatności.
Intensywność uszkodzeń może być zatem rozumiana jako względny spadek niezawodności w
czasie.
Z powyższego wzoru wynika, że warunkowe prawdopodobieństwo tego, że obiekt uszkodzi
się w małym przedziale czasu (t, t+∆ t] pod warunkiem, że do chwili t pracował poprawnie
jest równe iloczynowi λ(t) ∆ t plus o( ∆ t).
• oczekiwany czas zdatności urządzenia ET
Jest to charakterystyka liczbowa będąca wartością oczekiwaną czasu zdatności obiektu.
Nazywany jest również przeciętnym czasem do uszkodzenia, przeciętnym czasem poprawnej
pracy.
• oczekiwany pozostały czas zdatności E(t)
Nieco rzadziej wykorzystywaną charakterystyką funkcyjną czasu zdatności jest
charakterystyka określona poniższym wzorem:
Jest to warunkowa wartość oczekiwana zmiennej losowej T-t nazywanej pozostałym czasem
zdatności, pod warunkiem, że w chwili t obiekt jest zdatny.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz