Politechnika Warszawska - strona 175

Długość rzeczywista - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1512

Długość rzeczywista (zwana też całkowitą) - długość toru wyznaczona pomiędzy ukresami ograniczającymi ten tor lub początkami rozjazdów zwróconymi „do toru” albo początkami zasypki przed kozłami oporowymi - zależnie od sytuacji. Długość ta mu...

Kolejowe układy transportowe - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

Kutr 1 przyjmujesz ze początek rozjazdu 1 jest początkiem układu współrzędnych czyli: x1=0 y1=0 wiec (np. dla Roz. zwycz.. 1:9) x2= 16,615+4,5*9+16,615 y2= -4,5 Daje jeszcze inny układ z katem alfa lub 2alfa przyjmujesz ze początek rozjazdu 1 jest początkiem układu współrzędnych czyli: x1=0...

Wstawka prosta - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1428

Wstawka prosta - odcinek toru prostego umieszczony w drogach zwrotnicowych w celu uspokojenia ruchu taboru przechodzącego przez rozjazdy i łuki. Umieszcza się je: - między rozjazdami - między rozjazdami a początkami łuków kołowych lub p...

Formy organizacji ruchu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Drogi i ulice
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

Formy organizacji ruchu na poprawę kom zbiorowej - ograniczenie manewrów na skrzyżowaniu - wydzielenie części jezdni dla pojazdów komunikacji zbiorowej( odcinki międzywęzłowe: współbieżne, przeciwbieżne, zmiennokierunkowe|na wlotach skrzyżowań (p...

Wykład - parametr ruchu drogowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 945

Co to jest parametr ruchu drogowego, a co estymator? Parametr jest to wielkość charakterystyczna dla procesu ruchu, na ogół będąca wartością zmienną (np. V(x), V(t), λ(t), poziom hałasu, liczba wypadków), których zbiór tworzy próbę. Estymator z...

IRD - dziedzina wiedzy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

Dlaczego IRD jest empiryczną dziedziną wiedzy? IRD jest empiryczną dziedziną wiedzy ponieważ większość praw ruchu i zasad rozwiązywania problemów została wykryta i sformułowana na podstawie obserwacji i badań ruchu oraz wypadków. Dlaczego IRD jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy? IRD jest dzi...

Wykład - podstawowe działy IRD

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050

Jakie są podstawowe działy IRD? 1. Badania i analizy ruchu. a) Charakterystyka (pojazd, człowiek, droga) - wymiary, zwrotność - elementy dynamiczne - parametry techniczne pojazdu - jak człowiek zachowuje się w środowisku, cechy psychologiczne (

Wykład - statyczna charakterystyka strumienia pojazdów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

Narysuj i zinterpretuj statyczną charakterystykę strumienia pojazdów Wraz ze wzrostem koncentracji ruchu κ maleje jego prędkość v. Koncentracja zmienia się w granicach od 0 (kiedy intensywność λ jest równa 0 i ruch nie występuje) do pewnej maksymalnej wartości κmax (odpowiadającej sytuacji, gdy sam...

Wykład - przepustowość pasa ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1512

Podaj metodę teoretycznego, „modelowego” wyznaczania przepustowości pasa ruchu. Początkowo przepustowość dróg próbowano obliczać teoretycznie wychodząc z min.odstepu między kolejnymi pojazdami.Odstęp ten obliczany z warunków bezpieczeństwa r...

Wykład - zasada wyznaczania przepustowości odcinków międzywęzłowych...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2002

Podaj zasadę wyznaczania przepustowości odcinków międzywęzłowych Odcinek międzywęzłowy odcinek autostrady, na którym odbywa się w sposób niezakłócony włączaniem się do ruchu, wyłączaniem się z ruchu lub przeplataniem. gdzie: współczynnik uwzględniający poziom swobody ruchu zależny od