Politechnika Warszawska - strona 164

Iluminacje 2 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

(6-15) Kategorie przestrzennych... : Bostoński architekt Kevin Lynch w latach pięćdziesiątych XX wieku badał sposoby orientowania się w przestrzeni miejskiej jej użytkowników. Według Lyncha istnieje pięć kategorii przestrzennych odnośników stanowiących drogowskazy w procesie tworzenia własnych „map...

Kolor w architekturze - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

Kolor w architekturze Barwa - wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu ludzi i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła. Główny wpływ na to wrażenie ma skład widmowy promieniowania świetlnego, w drugiej kolejności ilość energii świetlnej, jednak niebagatelny udzia...

Mała architektura- omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

Obiekt małej architektury, jest czasem potocznie błędnie utożsamiany z tymczasowym obiektem budowlanym. Ustawa prawo budowlane definiuje obiekty małej architektury jako niewielki...

Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej - Mosty

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1337

Slajd 4: Droga lub Grobla Króla Fahda, faktycznie kombinacja mostów i grobli komunikacyjnych - połączenie drogowe łączące Bahrajn z Arabią Saudyjską. Zostało wybudowane w latach 1982-1986. Koszt realizacji projektu wyniósł 1,2 mld dolarów. Slajd 5: Most nad zatoką Atchafalaya - W rzeczywistości są...

Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej - Pomniki

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

POMNIKI. Pomnik: dzieło rzeźbiarskie lub rzeźbiarsko-architektoniczne, którego podstawowym zadaniem jest upamiętniać osobę lub wydarzenie. Mówi o człowieku jako o jednostce oraz o ludziach jako społeczności, o czynach i zasługach pojedynczego człowieka i o czynach zbiorowych. Mówi o społeczności...

Przestrzeń publiczna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1092

Przestrzeń publiczna - wszelkie miejsca dostępne powszechnie i nieodpłatnie, fizyczna przestrzeń w której może znaleźć się każda jednostka społeczna. Zgodnie z definicja prawną (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokaja...

Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej -Wiaty przystankowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Pierwszym rodzajem wiat wprowadzonych do Warszawy była „Stolica”, która pojawiła się w latach 60. Jej prosta konstrukcja składała się ze stalowych rur, do których przytwierdzone były tafle zbrojonego szkła i ławeczki. Wiaty miały bardzo charakterystyczne łukowe, „zapadnięte' daszki. Na daszku centra...

Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej - Zagadnienia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1225

Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej - zagadnienia, którymi możemy się zajmować: Przestrzenie sakralne i miejsca niezwykłe. Przestrzenie władzy. Centrum i peryferie. Przestrzenie pustki. Skale i proporcje. Miejski design -

Techniki mediacji i negocjacji - ćwiczenia 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Jermakowicz
 • Techniki mediacji i negocjacji
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1862

04.03.2013 Konflikt Warunki istnienia konfliktu: muszą istnieć wyodrębnione strony o jasno sprecyzowanych dążeniach musi istnieć współzależność społeczna stron (żadna ze stron nie może osiągnąć swojego celu bez udziału lub zgody...

Techniki mediacji i negocjacji - ćwiczenia 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Jermakowicz
 • Techniki mediacji i negocjacji
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1904

11.03.2013 22.04  referaty Negocjacje - proces osiągania porozumienia lub proces podejmowania wspólnej decyzji przez strony, które uczestniczą w procesie komunikacji, uczenia się, argumentowania, wywierania nacisków, aby uzyskać zaspokojenie swoich potrzeb. Strony konfliktu, a strony negocjacji...