Politechnika Warszawska - strona 165

Techniki mediacji i negocjacji - ćwiczenia 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Jermakowicz
 • Techniki mediacji i negocjacji
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1148

25.03.2013 Strategia problemowa - in. kooperatywna, integrująca - strony koncentrują się na problemie - dobro do podziału jest nieograniczone i niekoniecznie góry określone - tworzenie możliwości osiągania rozwiązań lepszych niż mechaniczny kompromis - rezygnacja z walki z drugą stroną - bier...

ćwiczenia 5

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Jermakowicz
 • Techniki mediacji i negocjacji
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1582

Strategia precedensu Założenia: Dobro, o które strony rywalizują postrzegane są jako ograniczone Działania dotyczą uczciwego podziału tego dobra Strony w sposób rzeczowy podchodzą do problemu Pożądany wynik to porozumienie oparte na „kryteriach obiektywnych” Kryteria obiektywne: Przepisy praw...

Techniki mediacji i negocjacji - Sylabus

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Jermakowicz
 • Techniki mediacji i negocjacji
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3941

Celem zajęć jest nauka zachowań w sytuacjach konfliktowych oraz nabycie umiejętności konstruktywnego ich rozwiązywania. Ćwiczenie umiejętności traktowania konfliktu jako sytuacji kooperacji, doboru i właściwymi technikami. Treści merytoryczne: 1. Konflikt definicje, przyczyny powstawania. Negatywn...

Psychologia strachu - Sylabus

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Gajda
 • Psychologia strachu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1106

Nazwa przedmiotu PSYCHOLOGIA STRACHU Semestr Wymiar (h) 30 godzin Prowadzący Mgr Patrycja Gajda Rygor Liczba punktów ETCS Forma zajęć Zaliczenie w formie testu Cel przedmiotu Poznanie mechanizmów działania człowieka w sytuacjach zagrożenia. Uświadomienie sobie konsekwencji psychologiczny...

Notatki z ćwiczeń - Prawo autorskie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Paweł Wawrzeński
 • Prawo mediów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2072

Prawo Mediów 10.04.2012 Prawo autorskie Twórca utworu- człowiek Istota utworu- jego wartość. NIE. Każdy jest tak samo chroniony, czy to osoba sławna czy zwykły człowiek, więzień. Kwestie sporne-sąd rozstrzyga, kto jest autorem, na podstawie świadków, dowodów itd. Co jest utworem? Obraz, wiersz,...

Zagadnienia do referatów i literatura

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sebastian Bakuła
 • Intepretacja przekazu medialnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Cel i ogólna problematyka zajęć: Przedmiotem zajęć jest szeroko rozumiane pojęcie manipulacji, z jaką mamy do czynienia we współczesnych mediach (tv, Internet, gazety). Studenci na zajęciach zostaną zaznajomieni z podstawowymi logiczno-semantycznymi narzędziami analizy tekstów pisanych i głównymi n...

Prawo administracyjne - ćwiczenia 02.01

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

2.01.2013 9.01 - kolokwium 14 i 15 zajęcia (powtórzenie do egzaminu pierwsza h, druga h poprawa); osoby zwolnione z egzaminu nie muszą przychodzić Cmentarze, chowanie zmarłych + ustawa z dn. 31.01.1959r. o cmentarzu i chowaniu zmarłych + ustawa z dn. 28.03.1933r. o grobach i cmentarzach wojenny...

Prawo administracyjne - ćwiczenia 3.10

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1050

3.10 Prawo administracyjne (ćwiczenia 1 - mgr Legierska) Temat: pracownicy administracji publicznej czyli prawo urzędnicze. Prawo urzędnicze to zespół norm, które odzwierciedlają całokształt regulacji prawnych związanych z zatrudnieniem pracowników administracji publicznej. W związku z tym rodzą s...

Prawo administracyjne - ćwiczenia 5.12

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

05.12.2012 Narodowy Bank Polski - bank centralny - działa jako państwowa osoba prawna - nie można ogłosić jego upadłości - kontrolowany przez NIK pod wg. wszystkich 4 kryteriów - dysponuje szerokim zakresem samodzielności i niezależności - kapitał w całości należy do państwa - nie podlega wp...

Prawo administracyjne - ćwiczenia 07.11

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

7.11.2012 Prawo administracyjne Reglamentacja działalności gospodarczej (art. 6.1 - zasada swobody gospodarczej); Ograniczenia swobody działalności gospodarczej za pomocą środków prawnych: KONCESJA - najbardziej dolegliwy, największe utrudnienia dla przedsiębiorcy; najdalej posunięta forma regla...