iluminacje 2 - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
iluminacje 2 - omówienie  - strona 1 iluminacje 2 - omówienie  - strona 2 iluminacje 2 - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

(6-15)
Kategorie przestrzennych... : Bostoński architekt Kevin Lynch w latach pięćdziesiątych XX wieku badał sposoby orientowania się w przestrzeni miejskiej jej użytkowników. Według Lyncha istnieje pięć kategorii przestrzennych odnośników stanowiących drogowskazy w procesie tworzenia własnych „map poznawczych”. Są to wyznaczone drogi prowadzące do określonego celu. W ten sposób na naszej mapie ciągów komunikacyjnych łączymy dwa punkty docelowe, których nocnym wyznacznikiem są oprawy drogowe lub parkowe. Rejony to grupy lub pojedyncze formy organizujące przestrzeń. Jest to swoistego rodzaju „miejska tkanka”, np.. Blokowisko, kampus studencki. „Światło miejsca” pory nocnej rejonu może być przedmiotem świadomej kreacji. Odpowiednio zaprojektowane w warstwie kolorystycznej, wzajemnym rozmieszczeniu, zrytmizowaniu opraw, ich pozycji w stosunku do podłoża, oświetleniu wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, hierarchizuje swą przestrzeń wewnętrzną, tworzy klimat świetlny rejonu. (Z): Iluminacja kompleksu zabytkowych budynków na Wzgórzu Tumskim w Płocku. Oprawy uliczne wzdłuż bulwaru wyznaczają wyraziste krawędzie na „mapie poznawczej” Płocka.
Punkty węzłowe: charakterystyczne przestrzenie urbanistyczne ułatwiające proces zapamiętywania i orientacji. Takimi punktami są np. miejsca przecinania się ciągów komunikacyjnych. Takimi jednoznacznymi wyróżnikami w porze nocnej może być inny kolor, poziom, intensywność lub rodzaj zastosowanego oświetlenia. Przykładem punktów węzłowych, zapamiętywanych niejako automatycznie są centralne place miast bądź rynek miasta. Jednostkowe architektoniczne punkty orientacyjne : Cechą główną, zawartych w tej kategorii obiektów, jest ich bardzo duża rozpoznawalność. Zwykle właśnie w takich punktach znajdują się charakterystyczne, czy znaczące obiekty. W przypadku nocnego obrazu jednostkowego punktu orientacyjnego za pomocą światła sztucznego możemy zmieniać obraz dzienny obiektu malując światłem elewację obiektu. Światło jest idealnym narzędziem, które użyte w odpowiedni sposób wywołuje znacząco silne odczucia. Do widoku bryły budynku w dzień człowiek dość szybko się przyzwyczaja. Nocna iluminacja może natomiast stworzyć niezapomniany obraz. Swoją grą światła i cienia, jasności i koloru, dodatkowo może podkreślić ciekawą architekturę hotelu, a mniej ciekawą uatrakcyjnić. Światło daje możliwość uwypuklenia rzeczy najbardziej interesujących. Cień daje możliwość schowania tego, czego nie chcemy pokazać.
Iluminacje: Iluminacje stają się dla poszczególnych kategorii mapy poznawczej jednym z czynników dominujących.
(26-36)
3. Przeprowadzenie szeregu czynności przygotowawczych, wstępnych analiz, badań

(…)

… na jakąkolwiek ingerencję w jego terenie. Jeśli projektowane oświetlenie dotyczy obiektu objętego ochroną konserwatorską (wpisanego do rejestru zabytków), a mocowanie naświetlaczy i prowadzenie instalacji elektrycznej wnika w jego strukturę, konieczne jest uzyskanie pisemnej akceptacji miejskiego lub wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z kolei planowana inwestycja w zakresie prac ziemnych musi uzyskać…
… bardzo wysokich, bądź usytuowanych nad brzegiem morza, koniecznym może okazać się otrzymanie pozwolenia urzędu morskiego lub urzędu lotnictwa cywilnego. (59-64) Cele iluminacji
zwiększenie atrakcyjności: Analizując wpływ iluminacji na ludzi i otoczenie zostały także określone najważniejsze cele iluminacji obiektów architektonicznych. Do tego dochodzą efekty odbioru zamierzonej nierównomierności oświetlenia…
… się miejscem ekspozycji sztuki, projektów artystycznych i tętni życiem na tle historycznej sylwetki miasta.
(79-83)
Upiększenie wyglądu: Bardzo ciekawa, i to nie tylko dla konserwatorów zabytków, jest możliwość zastosowania iluminacji w celu korekty sylwetki miasta, która została zniekształcona przez współczesne rozbudowy i dobudowy. W ten sposób, bez konieczności fizycznego usunięcia niepożądanych…
… obiektowi widok wartościowych ozdobników, które byłyby bezpośrednio widoczne na tle ciemnego nieba.
(Z) Hotel Bristol: Przykład negatywnej iluminacja. Nadbudówka powinna być oświetlona a nie jest, co sprawia że w obrazie nocnym jest zupełnie niewidoczna. Poza tym rytm oświetlenia pilastrów i półkolumn zmienia się, inny jest po prawej i po lewej stronie budynku. Niektóre odstępy między jasnymi pasami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz