Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej

note /search

Billboard - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1316

Billboard’y w przestrzeni publiczej Billboard – dużych rozmiarów tablica lub plakat reklamowy, stosowany głównie w reklamie zewnętrznej. Termin określa też nośnik reklamy, będący dużą, często oświetloną tablicą reklamową, umieszczaną na budynkach lub na specjalnie przystosowanych do tego sł...

Iluminacje - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197

Ilumino (łac.) - „oświetlić”, „oświecić”, ale także „ozdobić” i „uświetnić”. Iluminacja to efekt działań, które za pomocą oświetlenia sztucznego i innych środków wyrazu eksponują obiekt w porze nocnej, głównie wizualnie. (prof. W. Żag...

Iluminacje 2 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

(6-15) Kategorie przestrzennych... : Bostoński architekt Kevin Lynch w latach pięćdziesiątych XX wieku badał sposoby orientowania się w przestrzeni miejskiej jej użytkowników. Według Lyncha istnieje pięć kategorii przestrzennych odnośników stanowiących drogowskazy w procesie tworzenia własnych „map...

Kolor w architekturze - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1050

Kolor w architekturze Barwa - wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu ludzi i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła. Główny wpływ na to wrażenie ma skład widmowy promieniowania świetlnego, w drugiej kolejności ilość energii świetlnej, jednak niebagatelny udzia...

Mała architektura- omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

Obiekt małej architektury, jest czasem potocznie błędnie utożsamiany z tymczasowym obiektem budowlanym. Ustawa prawo budowlane definiuje obiekty małej architektury jako niewielki...

Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej - Mosty

 • Politechnika Warszawska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1358

Slajd 4: Droga lub Grobla Króla Fahda, faktycznie kombinacja mostów i grobli komunikacyjnych - połączenie drogowe łączące Bahrajn z Arabią Saudyjską. Zostało wybudowane w latach 1982-1986. Koszt realizacji projektu wyniósł 1,2 mld dolarów. Slajd 5: Most nad zatoką Atchafalaya - W rzeczywistości są...

Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej - Pomniki

 • Politechnika Warszawska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

POMNIKI. Pomnik: dzieło rzeźbiarskie lub rzeźbiarsko-architektoniczne, którego podstawowym zadaniem jest upamiętniać osobę lub wydarzenie. Mówi o człowieku jako o jednostce oraz o ludziach jako społeczności, o czynach i zasługach pojedynczego człowieka i o czynach zbiorowych. Mówi o społeczności...

Przestrzeń publiczna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1148

Przestrzeń publiczna - wszelkie miejsca dostępne powszechnie i nieodpłatnie, fizyczna przestrzeń w której może znaleźć się każda jednostka społeczna. Zgodnie z definicja prawną (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokaja...

Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej -Wiaty przystankowe

 • Politechnika Warszawska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Pierwszym rodzajem wiat wprowadzonych do Warszawy była „Stolica”, która pojawiła się w latach 60. Jej prosta konstrukcja składała się ze stalowych rur, do których przytwierdzone były tafle zbrojonego szkła i ławeczki. Wiaty miały bardzo charakterystyczne łukowe, „zapadnięte' daszki. Na daszku centra...

Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej - Zagadnienia

 • Politechnika Warszawska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1428

Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej - zagadnienia, którymi możemy się zajmować: Przestrzenie sakralne i miejsca niezwykłe. Przestrzenie władzy. Centrum i peryferie. Przestrzenie pustki. Skale i proporcje. Miejski design -