Iluminacje - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Iluminacje - omówienie  - strona 1 Iluminacje - omówienie  - strona 2 Iluminacje - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Ilumino (łac.) - „oświetlić”, „oświecić”, ale także „ozdobić” i „uświetnić”. Iluminacja to efekt działań, które za pomocą oświetlenia sztucznego i innych środków wyrazu eksponują obiekt w porze nocnej, głównie wizualnie.
(prof. W. Żagan, PW)
lIuminacja obiektów była dawno znana, jako atrakcja towarzysząca wielkim dworskim uroczystościom. Wtedy polegała przede wszystkim na zwielokrotnieniu oświetlenia wnętrza budynku za pomocą setek świec, umieszczonych w ogromnych żyrandolach i w licznie ustawianych świecznikach. Historia iluminacji, którą znamy dziś sięga drugiej połowy XIX wieku i bezpośrednio jest związana z Thomasem Edisonem, konstruktorem pierwszej żarówki elektrycznej produkowanej na skalę masową. Iluminacja jednoznacznie dotyczy obiektów zewnętrznych: pałaców, pomników , mostów, fontann, elementów przyrody. Przez sformułowanie „oświetlenia sztucznego i innych środków wyrazu” należy rozumieć nie tylko oświetlenie, które może wyeksponować obiekt w porze nocnej, ale ważne jest współgranie światła i muzyki, co zwiększa efekt wizualny, dynamika światła- zmiany poziomów oświetlenia, zapalanie i gaszenie poszczególnych naświetlaczy, zmiany barwy itp.. Idea uatrakcyjnienia wyglądu miasta przy pomocy sztucznego oświetlenia narodziła się wraz ze wzrostem poziomu życia. Dopiero wówczas zaistniały warunki sprzyjające zainteresowaniu otoczeniem i pojawiła się potrzeba jego upiększania. W rezultacie doprowadziło to do coraz większych starań, aby oświetlenie oprócz zapewnienia bezpiecznego ruchu ulicznego pełniło również funkcje dekoracyjne. poprawa bezpieczeństwa obiektu, ułatwienie jego dozoru i obserwacji (dzieło techniczne)
możliwość właściwego odczytywania przestrzeni oraz wywołanie i wzmacnianie określonych wrażeń estetycznych (dzieło artystyczne)
Zewnętrzne oświetlenie iluminacyjne spełnia już nie tylko funkcje użytkowe, lecz także kreuje nocny wizerunek miasta, który po zapadnięciu zmroku ma być nie mniej atrakcyjny niż za dnia. Coraz częściej pamięta się też o dziedzictwie kulturowym i iluminuje obiekty zabytkowe, tworząc niezwykle atrakcyjne nocne panoramy miast. Drugi cel: wymaga działań na pograniczu poczynań technicznych i artystycznych; trzeba wypracować wizję iluminowanego obiektu, która musi współgrać z jego architekturą i przeznaczeniem. Pierwszy cel: choć nie ma charakteru artystycznego, nie zwalnia projektanta z obowiązku wykonania projektu, który by jednocześnie zabezpieczał i upiększał obiekt.
wpływa na sferę psychiczną i emocje człowieka
kształtuje przestrzeń wokół nas tworzy emocjonalne aury
kreuje świat wirtualny


(…)

… zakładała zastosowanie energooszczędnych i nowoczesnych źródeł światła. Podświetlenie części pylonu ponad pomostem zrealizowano reflektorami umieszczonymi na konstrukcjach wsporczych przy zewnętrznych krawędziach mostu. W celu podkreślenia jasnego koloru zewnętrznych ścian pylonu zastosowano źródła światła o białej barwie i małym rozproszeniu. Zapewniło to równomierne podświetlenie pylonu…
… kontrast. Powstaje inny niż za dnia wizerunek obiektu, niewątpliwie atrakcyjny przez samą swą odmienność od wyglądu dziennego. Eksponowanie światłem kładki, konstrukcji i filarów
Po co?
zwiększenie atrakcyjności obiektów,
poprawienie a nawet upiększenie wyglądu miasta,
zwiększenie bezpieczeństwa obiektu i obszaru wokół niego Należy racjonalnie korzystać z narzędzi, jakimi są źródła światła. Nieumiejętne…
… na całym obwodzie, gdyż powoduje to, że obiekt traci perspektywę, wypukłość i okrągłość powierzchni elewacji, szczególnie jeżeli jest obserwowany z daleka.
Zasada akcentowania krawędzi ścian prostopadłych - sąsiadujące, prostopadłe ściany mają odróżniać się poziomem luminacji, co wzmacnia efekt przestrzenności obiektu; zarysowanie krawędzi
Ukrywanie widoku opraw oświetleniowych - zapobiega występowaniu…
… regulacje prawne i aspekty konserwatorskie. Do podstawowych aktów prawnych należy zaliczyć Międzynarodową Kartę Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych (tzw. Kartę Wenecką) z 1964 r. i Ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 27 lipca 2004 r. Oba dokumenty definiują pojęcie zabytku i określają cele ich ochrony. Iluminacja jest sprawą społeczną, a nie tylko prywatną twórczością…
… trzeba mieć na uwadze możliwie wierne przekazanie tych wartości artystycznych, które są powszechnie uznane i stanowią o pięknie obiektu ocenianego według obiektywnych kryteriów.
Specyfika iluminacji zabytków
Bardzo ważny jest udział artystów plastyków, scenografów, historyków, inżynierów światła, konserwatorów zabytków, czy architektów w grupie projektującej iluminacje długoterminowe (interdyscyplinarny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz