Politechnika Warszawska - strona 159

Demografia - tematyka

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1561

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, STATYSTYKA z DEMOGRAFIĄ, 2010/2011, studia dzienne DEMOGRAFIA: tematyka zajęć PRZEDMIOT, CELE, WYNIKI demografii Przedmiot demografii: stan (liczba) ludności i struktura ludności (rozkład ludności wg płci, miejsca zamieszkani...

Estymacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

Jak rozumieć słowo estymacja ? Co znaczy estymować ? Operacją wnioskowania z parametrów próby o parametrach charakteryzujących populację nazywamy estymacją. Punktem wyjścia działań estymacyjnych jest wybór odpowiedniego estymatora Jak - na grunc...

Statystyka - Informacja o przedmiocie (X 2012)

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej STATYSTYKA z demografią (studia stacjonarne) informacja o zajęciach („regulamin przedmiotu”) 1. O przedmiocie W standardach nauczania dla kierunku administracja „st...

Statystyka - Kolokwium 3

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, STATYSTYKA z DEMOGRAFIĄ, 2010/2011, studia dzienne STATYSTYKA: kolokwium nr 3, wymagania UMIEJĘTNOŚCI obliczeniowe „WNIOSKOWANIE z populacji o próbie”: ustalanie rozkładu średniej w n-elementowej próbie, pobranej z populacja ...

Statystyka - Kolokwium zaliczeniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1435

Kolokwium zaliczeniowe (2 zadania rachunkowe: 2 x 1,5pkt, 3 zadania teoretyczne: 3 x 0,5 pkt, czytelność i estetyka: 0,5 pkt, łącznie: 5,0 pkt.) UMIEJĘTNOŚCI SZEREG punktowy: utworzenie szeregu empirycznego oraz szeregu punktowego, prezentacja tabelaryczna szeregu (także: ∑ni, ωi, ∑ωi), prez...

Statystyka - Pomoc egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1547

84. Jak rozumieć słowo „estymacja”? co to znaczy „estymować”? nieskończoności, wariancja W estymacji punktowej wynikiem estymatora w próbie zbliża oszacowania jest ocena punktowa, się do wariancji estymatora wnatomiast w metodach estymacji populacji. przedziałowej oceną parametru nie

Statystyka - Przykładowe pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

w grupie 5: gr.A :ZADANIE1: dany jest szereg rozdzielczy 0-2(ni=20), 2-4(ni=30), 4-6(ni=30), 6-8(ni=30),8-10(ni=20). Ustal klasyczne miary zmienności( względne i bezwzględne). ZADANIE 2. 10-krotnie zmierzono dwie wlk współzależne, ustalo...

Statystyka - pytanie 6

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

6. Przedstaw etapy badania statystycznego. Zestaw je z etapami metody naukowej. Etap I: Wybór próby Na początek określa się, czy badaniu poddana zostanie cała populacja (bada...

Statystyka - pytanie 11

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

11. Odróżnij losowanie proste (bezpośrednie) od warstwowego? Podaj ich przykłady. Po co (w statystyce) losujemy? Losowanie proste - technika losowania, w której każda jednostka badanej zbiorowości ma jednakowe prawdopodobieństwo dostania ...

Statystyka - pytanie 15

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

15. Czy liczba przedziałów szeregu rozdzielczego zależy od upodobań estetycznych statystyka? Jeśli nie - to od czego zależy? Tworząc szereg rozdzielczy przypisujemy poszczególnym przedziałom ich reprezentantów (środki przedziałów), otrz...