Politechnika Warszawska - strona 160

Statystyka - pytanie 16

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

16. „Nie ma tego dobrego, co by na złe nie wyszło”. Pokaż jak kłopotliwa reguła manifestuje się przy konstrukcji szeregu rozdzielczego. Obliczenia prowadzone na wartościach szeregu empirycznego oraz argumentach i wartościach szeregu punktowego nie zniekształcą wyników końcowych. Jednak, gdy liczba ...

Statystyka - pytanie 18

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1449

18. Co się „mierzy” w statystyce? W jaki sposób? Odpowiedź zilustruj przykładem. Do opisu służą miary rozkładu (liczbowa charakterystyka rozkładu cechy, dostarczająca informacji na temat właściwości tego rozkładu) - różnego rodzaju wielkości obliczane na podstawie uzyskanych danych. Interpretacja w...

Statystyka - pytanie 19

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

19. Czym się różnią miary klasyczne od miar pozycyjnych? Które łatwiej ustalić? Wśród miar charakteryzujących badaną populację należy odróżnić miary klasyczne oraz pozycyjne. Ustalając miary klasyczne uwzględniamy wszystkie badane obiekty. Poszczególne wartości cechy występujące w populacji np. dod...

Statystyka - pytanie 28

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

28. Kwantyle, kwintyle, kwartyle... Czy to jedno i to samo? Ile jest kwantyli? Kwantyle- to średnie pozycyjne. Ich nazwa bierze się stąd, że jako charakterystykę średniego poziomu cechy bierzemy wartość cechy tego elementu zbiorowości, który znajduję się na określonej pozycji w uporządkowanym szere...

Statystyka - pytanie 29

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

29. Zinterpretuj średnią, medianę, dominantę oraz kwartyle (tzn. wskaż empiryczne odpowiedniki) Miary wartości przeciętnej klasyczne to tzw. „średnie”. Średnia arytmetyczna: np. średnia ocen w szkole danej osoby Średnia harmoniczna: np. samochód jadąc z miejscowości A do miejscowości B jechał z p...

Statystyka - pytanie 36

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

36. Opisz zjawisko koncentracji. (ilustracja graficzna) W rozkładach małej koncentracji (rozkłady równomierne) gęstość rozkładu jest wszędzie jednakowa lub do niej zbliżona (rozkłady spłaszczone). Wykres takiego rozkładu jest w przybliżeniu równoległy do osi odciętych (x). W rozkładach dużej koncen...

Statystyka - pytanie 37

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

37. Odróżnij koncentrację wokół średniej od koncentracji ogólnej sumy wartości. (odp. zilustruj przykładami). Najpopularniejszą miarą skupienia wyników wokół średniej jest kurtoza (kurtosis, K). Im większa jest wartość K, tym bardziej wysmukła

Statystyka - pytanie 38

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

38. Czym różnią się związki przyczynowo-skutkowe od jedynie korelacyjnych? Częstym błędem jest przyjmowanie, że zmienne silnie nawet skorelowane są związane jakimś związkiem przyczynowo-skutkowym, tym mocniejszym, im korelacja większa. Uświadamia to taki oto przykład: dźwięk dworcowego zegara wybij...

Statystyka - pytanie 45

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

45. O czym informują krzywe regresji? Objaśnij kwestię na konkretnym pzykładzie. Znając np. równanie regresji wiążące wydajności w drugiej i pierwszej laktacji krów, możemy na podstawie zmierzonej wcześniejszej wydajności krowy przewidzieć, jaką ...

Statystyka - pytanie 48

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

48. W opisie rozkładu cechy oraz w opisie rozkładu zmiennej losowej występują analogiczne pojęcia. Jakie to pojęcia? Na czym polega ich podobieństwo? W opisie rozkładu cechy występują pojęcia: 1) cecha C 2) jej realizacje Ci 3) wartości xi (które przyjmuje cecha C) 4) liczność lub częstość wzgl...