Statystyka - Kolokwium zaliczeniowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - Kolokwium zaliczeniowe - strona 1 Statystyka - Kolokwium zaliczeniowe - strona 2

Fragment notatki:

Kolokwium zaliczeniowe
(2 zadania rachunkowe: 2 x 1,5pkt,
3 zadania teoretyczne: 3 x 0,5 pkt,
czytelność i estetyka: 0,5 pkt, łącznie: 5,0 pkt.)
UMIEJĘTNOŚCI
SZEREG punktowy:
utworzenie szeregu empirycznego oraz szeregu punktowego,
prezentacja tabelaryczna szeregu (także: ∑ni, ωi, ∑ωi),
prezentacja graficzna szeregu (wykres słupkowy, liniowy, kołowy).
SZEREG rozdzielczy:
utworzenie szeregu rozdzielczego,
uzasadnienie wyboru przedziałów (liczba, długość oraz granice przedziałów),
prezentacja tabelaryczna szeregu (także: ∑ni, ωi, ∑ωi),,
prezentacja graficzna szeregu (histogram, łamana liczebności, wykres kołowy).
ROZKŁADY cech:
opis jakościowy rozkładu przestawionego w postaci graficznej,
porównanie miar statystycznych dwu rozkładów przedstawionych w postaci graficznej.
MIARY wartości przeciętnej - a) dla szeregu punktowego, b) dla szeregu rozdzielczego - tzn.
obliczenie średniej arytmetycznej,
obliczenie mediany oraz kwartyli (metodą numeryczną lub graficzną),
obliczenie dominanty (metodą numeryczną lub graficzną),
interpretacja średniej, mediany i kwartyli, dominanty.
Klasyczne MIARY zmienności - a) dla szeregu punktowego, b) dla szeregu rozdzielczego - tzn.:
obliczenie odchylenia przeciętnego, wariancji - pierwszą lub drugą metodą, oraz odchylenia standardowego,
obliczenie klasycznych współczynników zmienności,
interpretacja klasycznych bezwzględnych miar zmienności.
Pozycyjne miary ZMIENNOŚCI - a) dla szeregu punktowego, b) dla szeregu rozdzielczego - tzn.
obliczenie rozstępu oraz odchylenia ćwiartkowego,
obliczenie pozycyjnego współczynnika zmienności.
ASYMETRIA - a) w przypadku szeregu punktowego, b) w przypadku szeregu rozdzielczego - tzn.:
ocena kierunku i siły asymetrii na podstawie łamanej liczebności (czyli analiza graficzna kierunku i siły asymetrii),
obliczenie pozycyjnego współczynnika asymetrii,
obliczenie klasycznego współczynnika asymetrii,
ocena kierunku i siły asymetrii - na podstawie współczynników asymetrii, pozycyjnego oraz klasycznego.
KONCENTRACJA - a) w przypadku szeregu punktowego, b) w przypadku szeregu rozdzielczego - tzn.:
ocena stopnia koncentracji oraz łącznej sumy wartości na podstawie łamanej liczebności (czyli analiza graficzna siły koncentracji),


(…)

… szeregu punktowego, b) w przypadku szeregu rozdzielczego - tzn.:
ocena stopnia koncentracji oraz łącznej sumy wartości na podstawie łamanej liczebności (czyli analiza graficzna siły koncentracji),
obliczenie współczynnika koncentracji (kurtozy),
ocena siły koncentracji (mała, umiarkowana, duża) na podstawie kurtozy (czyli analiza numeryczna siły koncentracji).
KORELACJA:
obliczenie kowariancji (metoda…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz