Statystyka - Kolokwium 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - Kolokwium 3 - strona 1 Statystyka - Kolokwium 3 - strona 2

Fragment notatki:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,
STATYSTYKA z DEMOGRAFIĄ, 2010/2011, studia dzienne
STATYSTYKA: kolokwium nr 3, wymagania
-------------------------------------------------------
UMIEJĘTNOŚCI obliczeniowe
„WNIOSKOWANIE z populacji o próbie”:
ustalanie rozkładu średniej w n-elementowej próbie, pobranej z populacja o rozkładzie normalnym
obliczanie prawdopodobieństwa, iż średnia w n-elementowej próbie, pobranej z populacji o rozkładzie normalnym, będzie większa/będzie mniejsza od podanej wartości
ustalanie niezbędnej liczebności próby, dzięki której to liczebności prawdopodobieństwo, iż średnia w n-elementowej próbie, pobranej z populacji o rozkładzie normalnym, będzie większa/będzie mniejsza od podanej wartości
PRZEDZIAŁY UFNOŚCI dla nieznanej wartości oczekiwanej:
obliczenie - na podstawie n-elementowej próby - przedziału ufności dla nieznanej wartości oczekiwanej - z odróżnieniem trzech sytuacji:
a) gdy znane jest rozproszenie w populacji, b) gdy rozproszenie w populacji nie jest znane, ale znane jest rozproszenie w próbie i próba jest bardzo liczna,
c) gdy rozproszenie w populacji nie jest znane, ale znana jest rozproszenie w próbie i próba nie jest bardzo liczna
[uwaga:
w każdym przypadku konieczne jest wskazanie „danych” oraz „szukanych”, przeprowadzenie rachunku oraz udzielenie odpowiedzi]
TESTOWANIE HIPOTEZ parametrycznych:
testowanie hipotez dwustronnych dotyczących nieznanej wartości oczekiwanej w populacji o rozkładzie normalnym: sposobem pierwszym - poprzez ustalenie przedziału ufności, albo sposobem drugim: poprzez obliczenie statystyki testowej
testowanie hipotez dwustronnych dotyczących wartości oczekiwanych w dwu populacjach o rozkładzie normalnym przy zastosowaniu testu znaków TESTOWANIE HIPOTEZ nieparametrycznych:
testowanie hipotez nieparametrycznych dotyczących korelacji dwu rozkładów przy uzyciu testu chi-kwadrat niezależności
[uwaga: stosowanie testu wymaga
zapisania „danych” i „szukanych” (ten etap można pominąć, jeśli „danymi” są wartości empiryczne podane w treści zadania,
obliczenia statystyki testowej (konieczny jest komplet obliczeń),
odczytania wartości krytycznej z tablic,
porównania statystyki testowej z wartością krytyczną,
konkluzji w kwestii hipotezy zerowej („brak podstaw…”, ewentualnie „odrzucamy…) - z uzasadnieniem,
udzielenie odpowiedzi (czyli podanie wniosków z powyższej konkluzji)]


(…)

…)]
------------------------------------------
ZAGADNIENIA z zakresu TEORII
wszystkie kwestie podjęte w trakcie wykładu, w szczególności:
idea wnioskowania statystycznego i jego odmiany
ograniczenia we wnioskowaniu statystycznym
powody pojawienia się współczynnika ufności (poziomu istotności) we wnioskowaniu statystycznym
źródła metodologiczne testowania hipotez
rodzaje hipotez statystycznych oraz rodzaje testów statystycznych
postać hipotezy statycznej oraz konstrukcja testu
powody negatywności hipotezy zerowej
różnica pomiędzy błędem I-go oraz II-go rodzaju i odniesienie obydwu błędów do sprawy testowania hipotez
konkluzja testu statystycznego i powody, dla których nigdy nie przyjmujemy hipotezy zerowej (choć czasem ją „odrzucamy”)
--------------------------------------------------
Jędrzej Stanisławek, 26.01.2012

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz