Politechnika Warszawska - strona 107

Odnawialne żródła energii

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1645

odnawialne źródła energii Czym tak właściwie są odnawialne źródła energii? Definiuje się je jako „szeroki zakres samoodnawiających się źródeł energii, takich jak promieniowanie słoneczne, wiatr, przepływ wody, wewnętrzne ciepło Ziemi, biomasa itp., które mogą być wykorzystane przede wszystkim do ...

Zanik warstwy ozonowej i efekt cieplarniany

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1547

zanik warstwy ozonowej i efekt cieplarniany Dziura ozonowa Ozon, czyli trójtlenek, jest bezbarwnym gazem o charakterystycznym zapachu. W atmosferze istnieje jako jeden z milionów jej składników. Warstwa ozonowa znajduje się głównie w

Azbest - charakterystyka i podział

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1372

azbest Czym jest azbest? Nazwa azbest nie dotyczy żadnego konkretnego minerału, jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności z jakim metalem krzemiany tworzą związek wyróżnia się kilka typów azbestu o różnej...

Formy ochrony przyrody - gatunki chronione

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

formy ochrony przyrody Różnorodne działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej zarówno na poziomie genetycznym, gatunkowym, jak i siedliskowym, nazywa się konserwatorskim systemem ochrony przyrody . Formy ochrony przyro...

Nawozy mineralne i pestycydy

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1631

nawozy mineralne i pestycydy Nawozy mineralne Zaczynamy od nawozów . Dzielimy je na organiczne i nieorganiczne (mineralne). Nawozy mineralne są wytwarzane fabrycznie i znany jest ściśle ich skład chemiczny. Większość z nich zawiera 3 pi...

Geodezja - opracowanie zagadnień

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4620

66. Jakie znasz trygonometryczne metody pomiaru wysokości? Podaj wzory i rysunki. W załączniku opis: Wyznaczanie różnic wysokości punktów dostępnych przy większych długościach celowych d Obliczanie wysokości punktów tworzących ciągi lub sieci wysokościowe, wyznaczane metodą niwelacji trygonomet...

Modele decyzjne w działalności przedsiębiorstwa

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Seweryn Szendzielorz
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1211

Przykłady zastosowań modeli decyzyjnych w działalności przedsiębiorstwa Modele decyzyjne w przygotowaniu działalności przedsiębiorstwa strategia wyboru produktu (co wytwarzać) strategia wyboru technologii (ile produkować) strategia wyb...

Pytania i odpowiedzi do egzaminu ustnego z języka angielski na poziomi...

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Roman Gąsecki
 • Język angielski
Pobrań: 7049
Wyświetleń: 46690

Pytania i przykładowe odpowiedzi z drugiej części egzaminu B2 angielskiego:1. In what way does your life style and values differ from the ones that your parents have?2. Do you think that in the future we will live better and easier?3. Do you think that it is better to live in a city or in a village?...

Fizyka II - Notatki

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3444

Są to notatki z wykładów które prowadzi prof. Jerzy Garbarczyk. Znajdziecie tutaj 27 plików ze zdjęciami zagadnień z fizyki wyższej. Wykłady, a w konsekwencji notatki, obejmowały następujące tematy: siła Lorentza, prawo Ampera, siła elektromagnetyczna, praca prądu elektrycznego, prawo Faradaya, pr...

Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych- ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Celem ćwiczenia jest zbadanie zależności temperatury wrzenia cieczy w funkcji ciśnienia, wyznaczenie normalnej temperatury wrzenia, en...