Politechnika Warszawska - strona 108

Adsorpcja- ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 329

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Na podstawie zależności 1/a=f(1/Cr) możemy stwierdzić, że stosując równanie Langmuira można wyznaczyć adsorpcję w układzie ciecz-ciało stałe. Z przebiegu wykreślonej izotermy adsorpcji

Termodynamika ogniw- ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: SEM jest różnicą potencjałów wewnętrznych drutów łącznikowych wykonanych z tego samego metalu, dołączonych do elektrod wyprowadzających ogniwa otwartego. Termin „ogniwo otwarte” oznacza graniczny stan ogniwa wykonującego pracę elektryczną nieskoń...

Wirówki- sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1204

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Celem ćwiczenia było praktyczne zaznajomienie się z budową i pracą wirówki sedymentacyjnej oraz uzyskanie danych doświadczalnych do określenia parametrów charakteryzujących pracę w/w wirówki. Ro...

Błądzące statki powietrzne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Błądzące statki powietrzne Statek powietrzny, który oddalił się znacznie od swej zamierzonej linii drogi lub który melduje, że utracił orientację. Gdy tylko organ służb ruchu lotniczego dowie się, że jakiś statek powietrzny zabłądz...

Cel działalności ATFM

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

Cel działalności ATFM? Zaspokojenie dwóch podstawowych wymagań: Zabezpieczać system kontroli ruchu lotniczego przed przeciążeniem Zapewnić maksymalne efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni i dostępnej pojemności ATC ATF...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

Opłaty za przejazd samochodów po drogach krajowych (winiety): Dotyczą pojazdów samochodowych o 12 miejscach łącznie z kierowcą, których DMC jest równa 3,4 tony. Obowiązują dla samochodów osobowych. Dotyczą przewozów wykonywanych na potrzeb...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 5

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Koszty zatrudnienia pracowników w transporcie samochodowym zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: Obejmują ubezpieczenie społeczne płacone przez pracowników i przewoźników. To wyłącznie kwoty brutto wynagrodzenia podstawowego i d...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 15

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Dzienny czas prowadzenie pojazdu w przypadku kierowcy realizującego przewozy objęte rozporządzeniem 561/2006 oraz ustawą o czasie pracy kierowców: Może być przedłużony do 10 godzin nie częściej niż trzy razy w tygodniu, Może być przedłużony do 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu, Może ...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 21

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Podczas opracowywania technologii dla procesu przewozowego, jako dane należy uwzględnić: liczbę pracowników realizujących poszczególne czynności i ich wyposażenie w środki i urządzenia, warunki płatności określone w umowie między dostawcą a odbiorcą, rodzaj i postać ładunków. Zezwolenie na wykon...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 27

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Koszty pracy w transporcie samochodowym oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: to wyłącznie kwoty brutto wynagrodzenia podstawowego i dodatków wypłacone pracownikom zaangażowanym w realizację tego procesu, obejmują ubez...