Politechnika Warszawska - strona 109

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 32

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

Najlepszym kryterium oceny wariantów realizacji zadań przewozowych za pomocą środków przewozowych różniących się typem lub ich liczbą: wskaźnik zaktualizowanej wartości netto powiększony o wartość rezydualną ustaloną metodą likwidacyjną oraz...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 34

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Kierowca miał następujące okresy aktywności: prowadzenie pojazdu (4h), inna praca (3h), przerwa (1h), prowadzenie pojazdu (4h), przerwa (1h), prowadzenie pojazdu (2h), odpoczynek dobowy (12h). Zatem: jedynie przekroczył dopuszczalny czas pracy bez przerwy, m.in. przekroczył dopuszczalny czas pracy...

Naprawa konserwacyjna

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1463

Naprawa konserwacyjna: polega na wykonaniu określonych czynności, których celem jest usunięcie skutków starzenia elementów pojazdów dłużej przechowywanych oraz na przeprowadzeniu wielu zabiegów konserwacyjnych, jest przeprowadzana w miejscu przechowywania na specjalnie wydzielonych stanowiskach alb...

Oględziny zewnętrzne zawieszenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

Oględziny zewnętrzne zawieszenia: stan wahaczy i drążków reakcyjnych (korozja, uszkodzenia mechaniczne), stan przegubów, sworzni i tulei, kompletność śrub,

Zginanie ze ścinaniem i siłą podłużną belek

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

• Zamiast redukcji granicy plastycznoĞci moĪna redukowaü gruboĞci Ğcianek • W przeciwnym razie przyjmuje siĊ zredukowaną noĞnoĞü obliczeniową przekroju, ustaloną przy załoĪeniu, Īe w polu czynnym przy Ğcinaniu wystĊpuje zredukowana granica plastycznoĞci • Wpływ Ğcinania na noĞnoĞü przy zginaniu...

SGN - podstawowe zależności

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

SGN podstawowe zależności Przypadki CT i CC odpowiadają w przybliżeniu (ale niezupełnie ściśle) przypadkom, które w starszych polskich normach i podręcznikach nazywano przypadkami „dużego mimośrodu" i,. małego mimośrodu". Rzeczywiście, do wy tw orzenia rozkładu CT potrzebny jest odpowiedn...

Głębokość i prędkość zwęglania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1540

Głębokość i prędkość zwęglania W części dotyczącej projektowania konstrukcji drewnianych w warunkach pożaru w EN 1995-1-2 [217] a także w [51], przedstawiono tylko bierne metody ochrony przeciwpożarowej, których zadaniem w warunkac...

Pomiary grubości słoi rocznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Pomiary grubości słoi rocznych - przeprowadzane są na pierścieniowych wycin­kach pni, przy pomocy specjalnej aparatury, składającej się z urządzenia pomiaro­wego i mikroskopu. Do wykrywania uszkodzeń drewna służy także fraktometr i młotek elek...

GSM-R - założenia podsystemu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

GSM-R założenia podsystemu GSM-R jest jednym z podsystemów wprowadzanych przez ERTMS. Głównym zadaniem warstwy jest przesył danych i głosu pomiędzy eksploatującymi system. Zasadniczo podsystem oparty jest na standardzie GSM, istnieją w nim jednak pewne obostrzenia i dodatkowe funkcje związane z j...

Relacja między SKR i SKP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Relacja między SKR i SKP System kierowania ruchem (SKR) jest systemem czasu rzeczywistego opisującym przemieszczanie się pociągu, natomiast aplikacje systemu kierowania przewozami (SKP) umożliwiają prace różnych użytkowników w trybie off line i obejmują dane handlowe opisujące przesyłkę, dane przew...