Politechnika Warszawska - strona 106

Szkło w budownictwie - obserwacje

 • Politechnika Warszawska
 • dr Beata Szot
 • Materiały budowlane
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI BUDOWLANEJ I ZARZĄDZANIA ZAKLAD INZYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH MATERIAŁY BUDOWLANE Ćwiczenie nr 2 Semestr II Ocena: SZKŁO W BUDOWNICTWIE CZĘŚĆ 1 - DOTYCZĄCA SZKŁA PŁASKIEGO SZKŁO BUDOWLANE PŁASKIE Podstawowym prod...

Bezpiczeństwo bydynków

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2688

Bezpiecze Bezpiecz ństwo budynk stwo budyn ów Marcin Furtak Podstawy prawne Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst jednolity z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1126) tekst jednolity z dnia 21 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2016) tekst jednolity z dn...

Rozwiązywanie kratownic płaskich

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Samborski
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4606

ROZWIĄZYWANIE KRATOWNIC PŁASKICH KRATOWNICA to układ prętów, który zachowuje się jak ciało sztywne. Kratownica płaska zawiera pręty, których osie leżą w jednej płaszczyźnie. Przyjmuje się następujące założenia upraszczające : pręty są połączone węzłami (przegubami) siły działające na kratowni...

Dynamika relatywistyczna - Zasada zachowania energii i pędu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1295

3. Dynamika relatywistyczna 3.1 Zasada zachowania energii i pędu w Szczególnej Teorii Względności (STW). Szczególna Teoria Względności prędkość światła ma stałą wartość we wszystkich układach odniesienia - nie zależy od prędkości ruchu ...

Efekty relatywistyczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1183

Efekty relatywistyczne 2.1 Względność równoczesności. Dwa zdarzenia zachodzące równocześnie dla obserwatora w U , tzn. ∆t = 0. Otrzymujemy: Zdarzenia równoczesne w układzie U nie są równoczesne w układzie U'. Równoczesność zdarzeń jest względna 2.2 Następstwo zdarzeń. Niech czas upływający po m...

Ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

        PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I PLASTYCZNE                            PIOTR KURPYTA                            81-438 GDYNIA UL. PARTYZANTÓW 23/20                                                       PROJEKT BUDOWLANY     OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I

Audyt energetyczny - przykład projektu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1449

Projekt  „Edukacja na rzecz ochrony  ś rodowiska”  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  programu  PL2003/004- 379.01.01.03  Phare  2003  „Organizacje  pozarządowe  na  rzecz  zrównowaŜonego  rozwoju”,  komponent  3:  „Wsparcie  finansowe  dla  tworzenia  funkcji  kontroln...

Marketing w małej firmie - reklama i sponsoring

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1820

Autor: Moi Ali T³umaczenie: Tomasz Rzychoñ ISBN: 978-83-246-1872-9 Tytu³ orygina³u: Practical Marketing and Public  Relations for the Small Business  Format: A5, stron: 480 Marketing i public relations  w małej firmie.  Wydanie II zaktualizowane  Sztab doradców ds. marketingu i PR: •  wyjaœni Ci ...

Wpływ zakłóceń na transmisje cyfrowe

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1120

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z wpływem zakłóceń na transmisje cyfrowe. Ćwiczenie polegało na symulacji zakłóceń za pomocą programu Tina oraz na zmierzeniu wartości częstotliwości wyjściowych dla danych częstotliwości wejściowych. Na wejście układów podawaliśmy następujące rodzaje sygnałów:...

Zanik warstwy ozonowej i efekt cieplarniany

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Skutki niszczenia warstwy ozonowej: zamieranie planktonu - mniej ryb - mniejsze połowy (rybactwo i rybołówstwo.), niekorzystny wpływ na rośliny - mniejsze plony (rolnictwo), często występujący r...