Modele decyzjne w działalności przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele decyzjne w działalności przedsiębiorstwa - strona 1 Modele decyzjne w działalności przedsiębiorstwa - strona 2 Modele decyzjne w działalności przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:


Przykłady zastosowań modeli decyzyjnych w działalności przedsiębiorstwa Modele decyzyjne w przygotowaniu działalności przedsiębiorstwa strategia wyboru produktu (co wytwarzać)
strategia wyboru technologii (ile produkować)
strategia wyboru miejsca lokalizacji (gdzie wytwarzać)
strategia rozmieszczenia obiektów
strategia organizacji zaopatrzenia (niezbędne czynniki produkcji i ich ilość)
strategia wykorzystania czynnika ludzkiego
Modele decyzyjne w planowaniu działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa: problem przydziału zadań w czasie
problem harmonogramowania zadań na urządzeniach
problem planowania i kontroli przedsięwzięć złożonych z wielu zadań elementarnych
Modele decyzyjne w planowaniu działalności marketingowej Modele decyzyjne w planowaniu działalności finansowej przedsiębiorstwa Cechy metody badań operacyjnych ukierunkowanie na podejmowanie decyzji
interdyscyplinarny charakter badań operacyjnych - konieczność tworzenia zespołów specjalistów z wielu dziedzin w celu formułowania i rozwiązywania modeli badań operacyjnych
podejmowanie decyzji na podstawie modelu analizowanych systemów, a nie bezpośrednio na podstawie analizy systemów
konieczność budowy modelu decyzyjnego i eksperymentowanie na nim według określonych reguł
lepsze poznanie procesu decyzyjnego i jego specyfiki dzięki metodzie budowy modelu decyzyjnego
konieczność wykorzystywania techniki komputerowej
Etapy procedury rozwiązującej problemy decyzyjne za pomocą badań operacyjnych rozpoznanie sytuacji decyzyjnej i wynikającego z niej problemu decyzyjnego
budowa modelu decyzyjnego
rozwiązanie modelu decyzyjnego
ocena poprawności i weryfikacja modelu
przygotowaniu decyzji i opracowanie systemu kontroli realizacji
Rodzaje modeli decyzyjnych model konceptualny
model formalny (matematyczny)
model optymalizacyjny
model komputerowy
Klasyfikacja modeli decyzyjnych według liczby kryteriów (jednokryteriowe, wielokryteriowe)
według postaci funkcji celu i ograniczeń (liniowe, nieliniowe)
według postaci zmiennych decyzyjnych (ciągłe, dyskretne)
według charakteru parametrów modelu (deterministyczne, stochastyczne)
według liczby etapów opisu procesu decyzyjnego
Działy badań operacyjnych programowanie liniowe, optymalizacja dyskretna
zagadnienie transportowe
programowanie wielokryterialne
programowanie dynamiczne
teoria grafów i sieci
teoria gier strategicznych


(…)

… dla istnienia gry ? - niepewność
- ryzyko
- konflikt interesów
63.    Co to jest gra w postaci ekstensywnej, w postaci normalnej.
- gra w postaci normalnej: proces statyczny, każdy gracz dysponuje zbiorem przyporządkowanych mu strategii. Obaj gracze dokonują jednocześnie wyboru po jednej ze swoich strategii, żaden nie zna wyboru strategii swojego przeciwnika. Wybór ten jednoznacznie określa wynik gry (macierz…
… graczy (zgodne z przyjętą strategią) - za [5] 66.    Strategia mieszana gracza, strategia czysta.
- strategia mieszana - strategia polegająca na tym, że gracz postanawia w pewnej ustalonej proporcji zastosować wiele z dostępnych sposobów działania
- strategia czysta - gracz decyduje się na tylko jeden określony sposób działania podczas gry
67.    Kiedy gra jest grą ściśle konkurencyjną…
….    Wymień znane ci metody znajdowania wartości gry. Wyznaczenie punktu siodłowego, rozwiązanie układów równań w grach 2x2, metoda graficzna, wykorzystanie metod rozwiązywania ZPL
75.    Twierdzenie von Neumanna dla gier zamkniętych. Każda gra dwuosobowa o sumie zero posiada określoną wartość, a dla każdego gracza istnieje co najmniej jedna strategia optymalna (może być to strategia mieszana)
76…
… zależnych
układ wektorów jest liniowo zależny, jeżeli chociaż jeden z nich jest kombinacją pozostałych
w układzie wektorów niezależnych żadnego z tych wektorów nie można przedstawić jako kombinacji liniowej pozostałych
Czy wektory jednostkowe tworzą układ wektorów liniowo zależny, czy liniowo niezależny?
Wektory jednostkowe w przestrzeni Rn stanowią układ liniowo niezależny
Liczba wektorów liniowo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz