Politechnika Śląska - strona 262

Silikotermia - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 70
Wyświetleń: 560

1. Wstęp. Jedną z metod otrzymywania magnezu jest redukcja tlenku magnezu za pomocą Si lub Si-Fe. Tego typu proces nazywa się silikotermią. Zaletą tej metody jest jej prostota zwłaszcza w procesie przygotowania wsadu oraz nieskomplikowane u...

Wolfram - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

WOLFRAM Własności fizykochemiczne. Wolfram w układzie okresowym zaliczany jest do rodziny dodatkowej 6B -chromowców ( chrom, molibden, wolfram ) Odkryty został w roku 1781 przez szwedzkiego chemika C.W.Shele, który działał kwasem mineralnym

Gatunek blachy - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Gatunek blachy St 3 ,grubość g0=1mm Próbka wycięta zgodnie z kierunkiem Walcowania 0° Próbka wycięta pod kątem 45° do kierunku walcowania Próbka wycięta prostopadle do kierunku walcowania 90° Baza 1 Baza 2 Baza 1 Baza 2 Baza 1 Baza 2 S...

Kucie wałów - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1344

1 Temat Ćwiczenia Kucie wałów na przyrządzie TR 2 Cel Ćwiczenia Zapoznanie się z procesem kucia wałów korbowych na przyrządzie (TR) Tadeusza Ruta i wyznaczanie parametrów siłowych występujących w tym procesie. 3 Wiadomości Podstawowe 3.1 W...

Obróbka plastyczna wykrawania - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2205

CEL ĆWICZENIA : Celom ćwiczenie jest zapoznanie się z procesem wytłaczania i wyznaczenie granicznych wymiarów wytłoczek możliwych do uzyskania w jednej operacji. POJĘCIA PODSTAWOWE I CHARAKTERYSTYKA PROCESU Przekształcanie płaskiego kawałka b...

Obróbka plastyczna - projekt

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1554

Dane: Obliczenia: Wyniki: Hs=400,0mm H`=40mm xw=7 E=2,1*105Mpa Q=40KN D1=40mm D=49mm D2=d2=44mm P=8mm d=48mm d3=39mm ls=880mm E=2,31*105Mpa s=90,26 1. ŚRUBA Swobodna długość wyboczenia ls=2l l=Hs+H`=400+40=440 ls=2l=2*440=880mm Średnica rdzenia śruby. Założono, że będzie tu zac...

Walcowanie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2303

Wprowadzenie teoretyczne. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z procesem walcowania, poznania zjawisk powstałych przy walcowaniu oraz poznanie analitycznych metod wyznaczania parametrów technologicznych walcowania. W czasie walcowania pomiędzy obracającymi się walcami materiał przechodzi w stan pl...

Wykrawanie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1848

Cel ćwiczenia : Celem ćwiczenia jest: określenie wpływu parametrów technologicznych na przebieg procesu wykrawania, jakość wyrobów wykrawanych oraz wygląd powierzchni przecięcia. Wstęp teoretyczny: Pękanie metali jest zawsze poprzedzone pewny...

Wyznaczanie anizotropii blach - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1351

1.Wiadomości podstawowe: Materiały, które wykazują jednakowe własność we wszystkich kierunkach nazywamy izotropowymi. Jeżeli występują różnice własności w zależności od kierunku badania to materiał taki nazywamy anizotropowym. Własności pojedynczych kryształów metali zmieniają się w zależności od k...

Spajalnictwo - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka cieplna i spawalnictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie z teoretycznymi podstawami metody oraz z działaniem aparatury stosowanej do spawania w atmosferze gazów ochronnych. 2. Literatura i materiały pomocnicze. Sprawozdanie zostało wykonane na podstawie literatury: Orłowicz Władysław: Spawalnictwo. Labo...