Obróbka plastyczna wykrawania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2205
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obróbka plastyczna wykrawania - omówienie - strona 1 Obróbka plastyczna wykrawania - omówienie - strona 2 Obróbka plastyczna wykrawania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

CEL ĆWICZENIA : Celom ćwiczenie jest zapoznanie się z procesem wytłaczania i wyznaczenie granicznych wymiarów wytłoczek możliwych do uzyskania w jednej operacji.
POJĘCIA PODSTAWOWE I CHARAKTERYSTYKA PROCESU
Przekształcanie płaskiego kawałka blachy w wytłoczkę o powierzchni nierozwijalnej odbywa się najczęściej za pomocą operacji wytłaczania . W przypadku wytłaczania cienkich blach przyjmuje się najczęściej , że proces ten przebiega w płaskim stanie naprężeń , tj. gdy σ3 działające w kierunku normalnym do powierzchni blachy jest bardzo małe (σ3 =0). Naprężenia powodujące odkształcenie blach σ1 i σ2 mogą mieć różne znaki w poszczególnych obszarach wytłoczki. W wytłoczkach kołowo-symetrycznych np. o kształcie cylindryczno-stożkowym występują dwa charakterystyczne obszary . W kołnierzowej części wytłoczki istnieje proces zwany ciągnieniem , a w dolnej proces rozciągania .
Przebieg wytłaczania , a więc wielkość rozpatrywanych, sił można przedstawić na wykresach sił jako funkcję wartości stosunku początkowej średnicy D krążka do średnicy o walcowych ścianek wytłoczki .
Maksymalną siłę wytłaczania Fkmax można wyznaczyć z przybliżonego wzoru:
F = k · Π · d · g · Rm gdzie:
d - średnica wytłoczki (liczona w środku grubości ścianek),
g - początkowa grubość ,
Rm - wytrzymałość na rozciąganie kształtowanej blachy ,
k - współczynnik zależny od wartości m = d/D ; g/D · 100%
Pękanie obwodowe ścianki występuje w pobliżu dna wytłoczki (najmniejsza grubość ścianki) . Aby nie dopuścić do zerwania musi być zachowany warunek Fkmax (D/d) lub wprowadzając tzw. współczynnik wytłaczania równy odwrotności stosunku D/d
d/D = m1 (d/D)gr Zjawisko fałdowania kołnierza jest pewną formą wyboczenia blachy . Zachodzi ono pod wpływem ściskających naprężeń obwodowych , gdy grubość blach g jest zbyt mała w porównaniu ze średnicą D odkształconego krążka . Przy wykonywaniu wytłoczcie o innych kształtach niż cylindryczne , fałdy mogą powstać również poza kołnierzem w obszarach swobodnych (nie podpartych przez elementy kształtujące narzędzi) .
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz