Obróbka plastyczna

note /search

Ocena skurczu wyprasek wtryskowych

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1701

Tomasz Krzanowski Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 13-04-2013 II MM-ZI lab. 2 Ocena skurczu wyprasek wtryskowych Ćwiczenie 6 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem skurczu objętościowego na przykładzie technologii...

Gatunek blachy - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

Gatunek blachy St 3 ,grubość g0=1mm Próbka wycięta zgodnie z kierunkiem Walcowania 0° Próbka wycięta pod kątem 45° do kierunku walcowania Próbka wycięta prostopadle do kierunku walcowania 90° Baza 1 Baza 2 Baza 1 Baza 2 Baza 1 Baza 2 S...

Kucie wałów - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1645

1 Temat Ćwiczenia Kucie wałów na przyrządzie TR 2 Cel Ćwiczenia Zapoznanie się z procesem kucia wałów korbowych na przyrządzie (TR) Tadeusza Ruta i wyznaczanie parametrów siłowych występujących w tym procesie. 3 Wiadomości Podstawowe 3.1 W...

Obróbka plastyczna wykrawania - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2513

CEL ĆWICZENIA : Celom ćwiczenie jest zapoznanie się z procesem wytłaczania i wyznaczenie granicznych wymiarów wytłoczek możliwych do uzyskania w jednej operacji. POJĘCIA PODSTAWOWE I CHARAKTERYSTYKA PROCESU Przekształcanie płaskiego kawałka b...

Obróbka plastyczna - projekt

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1596

Dane: Obliczenia: Wyniki: Hs=400,0mm H`=40mm xw=7 E=2,1*105Mpa Q=40KN D1=40mm D=49mm D2=d2=44mm P=8mm d=48mm d3=39mm ls=880mm E=2,31*105Mpa s=90,26 1. ŚRUBA Swobodna długość wyboczenia ls=2l l=Hs+H`=400+40=440 ls=2l=2*440=880mm Średnica rdzenia śruby. Założono, że będzie tu zac...

Walcowanie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3080

Wprowadzenie teoretyczne. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z procesem walcowania, poznania zjawisk powstałych przy walcowaniu oraz poznanie analitycznych metod wyznaczania parametrów technologicznych walcowania. W czasie walcowania pomiędzy obracającymi się walcami materiał przechodzi w stan pl...

Wykrawanie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2954

Cel ćwiczenia : Celem ćwiczenia jest: określenie wpływu parametrów technologicznych na przebieg procesu wykrawania, jakość wyrobów wykrawanych oraz wygląd powierzchni przecięcia. Wstęp teoretyczny: Pękanie metali jest zawsze poprzedzone pewny...

Wyznaczanie anizotropii blach - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1813

1.Wiadomości podstawowe: Materiały, które wykazują jednakowe własność we wszystkich kierunkach nazywamy izotropowymi. Jeżeli występują różnice własności w zależności od kierunku badania to materiał taki nazywamy anizotropowym. Własności pojedynczych kryształów metali zmieniają się w zależności od k...

Walcowanie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 4578

1. Wstęp teoretyczny Walcowanie to sposób obróbki plastycznej, w którym następuje zgniatanie materiału obracającymi się walcami a siły tarcia pomiędzy walcami i materiałem powodują równocześnie jego przemieszczanie. Ze względu na kierunek ruchu materiału rozróżnia się: • walcowanie wzdłużne, • wa...