Walcowanie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Walcowanie - omówienie - strona 1 Walcowanie - omówienie - strona 2 Walcowanie - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie teoretyczne.
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z procesem walcowania, poznania zjawisk powstałych przy walcowaniu oraz poznanie analitycznych metod wyznaczania parametrów technologicznych walcowania.
W czasie walcowania pomiędzy obracającymi się walcami materiał przechodzi w stan plastyczny w skutek wywołanych w nim naprężeń ściskających. Naprężenia te muszą zawierać się w odpowiednich granicach, tzn. muszą osiągnąć granicę plastyczności materiału w warunkach walcowania i nie mogą być zbyt duże, bo naruszą spójność materiału (zniszczenie materiału).
Podczas walcowania materiał, który jest zbiorem cząstek, przechodzi w stan plastyczny a cząstki w nim zawarte spęczają się, przez co zmieniają się ich wymiary poprzeczne i podłużne.
Opis przebiegu ćwiczenia oraz zestawienie niezbędnych wyników z pomiaru.
-dane dotyczące procesu: D=120mm V=2,7m/min =0,23 kpl=20N/mm2 w=0,8 wymiary próbki przed walcowaniem:
h0=5mm b0=30mm l0=175mm -teoretyczne wyznaczenie h1 h= D(1-cos) ρ =ρ tg ρ= = 0,23 ρ=12,95 =
h=120(1-0,974)=3,12mm
h1=h0-h=5-3,12=1,88 mm
-proces walcowania
zestawienia wyników procesu walcowania: h1=2mm b1=32mm l1=410mm lh=67mm Obliczenia technologiczne:
-gniot bezwzględny h=h0-h1=5-1,88=3,12mm
-gniot względny h=h/h0=3,12:5=0,624
-wydłużenie bezwzględne l=l1-lo=410-175=235mm
-wydłużenie względne l=l/l0=235:175=1,342
-poszerzenie bezwzględne b=b1-b0=32-30=2mm
-poszerzenie względne b=b/b0=2:30=0,07
-ubytek przekroju bezwzględny s=s0-s1=150-64=86mm
-ubytek przekroju względny s=s/s0=86:150=0,57
-współczynnik gniotu h=h1/h0=2:5=0,4
-współczynnik wydłużenia l=l1/l0=410:175=2,34
-współczynnik poszerzenia b=b1/b0=32:30=1,06
-współczynnik przewalcowania c=s0/sn=150:64=2,34
-wyprzedzenie względne Sw=(Vh-Vp)/Vp Vh- prędkość metalu opuszczającego walce
Vp- prędkość obrotowa walców- V=2,7m/min
Z powodu trudności określenia Vh przekształcamy równanie
S=[(Vh-Vp)/Vp]*t/t=(Lh-L)/L
Lh= Vht- długość pasma otrzymana za jednym obrotem walca


(…)

…=(D)/6
S=(65,3-62,83)62,83=0,039
-średni nacisk jednostkowy p=Kpl/w=20:0,8=25 N/mm2 Kpl- średnie zastępcze naprężenie odkształcenia plastycznego
-wartość nacisków walców P= p S=25*383,5=9587,5N
S[(b0+b1)/2]*(R*h)383,5mm2 P=(Kpl/w)*[(b1-b0)/2]*9,81*(R*h)=2146N
Tabela wyników 1
Dane dotyczące procesu: h0=5mm b0=30mm l0=16,2mm
V2,7m/min D=120mm
Lp.
h1 b1 

S
mmmmmmm
P
mm
mm
N
1.
2
32
12,95…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz