Walcowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 4473
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Walcowanie - strona 1 Walcowanie - strona 2 Walcowanie - strona 3

Fragment notatki:

1. Wstęp teoretyczny
Walcowanie to sposób obróbki plastycznej, w którym następuje zgniatanie materiału obracającymi się walcami a siły tarcia pomiędzy walcami i materiałem powodują równocześnie jego przemieszczanie. Ze względu na kierunek ruchu materiału rozróżnia się:
• walcowanie wzdłużne,
• walcowanie poprzeczne,
• walcowanie skośne.
W walcowaniu wzdłużnym materiał wykonuje wyłącznie ruch postępowy a walce o osiach wzajemnie równoległych obracają się w przeciwnych kierunkach. Warunkiem walcowania jest tgρ tg, gdzie p to współczynnik tarcia pomiędzy walcami a materiałem, a to kąt chwytu zawarty pomiędzy osią walca i materiałem.
Rysunek l. Schemat wzdłużnego walcowania materiału
Walcowanie poprzeczne charakteryzuje się tym, że materiał wykonuje dzięki walcom ruch obrotowy a walce o osiach równoległych obracają się w zgodnym kierunku. Ta metoda przeznaczona jest do walcowania np. wielo wypustów, gwintów zewnętrznych.
W walcowaniu skośnym, służącym głównie do otrzymywania tulei, materiał wykonuje ruch śrubowy a walce o osiach wzajemnie skośnych obracają się w zgodnych kierunkach.
Do podstawowych parametrów wpływających na technologię walcowania należą:
• gniot,
• poszerzenie,
• wydłużenie,
• wyprzedzenie.
W walcownictwie przyjmuje się następujące oznaczenia: h0 - wysokość pasma przed walcowaniem, b0 - szerokość pasma przed walcowaniem,
10 - długość pasma przed walcowaniem, h1 - wysokość pasma po walcowaniu, b1 - szerokość pasma po walcowaniu,
11- długość pasma po walcowaniu,
S0 - powierzchnia przekroju pasma przed walcowaniem,
S1 - powierzchnia przekroju pasma po walcowaniu.
Gniot to wskaźnik liczbowy odkształcenia materiału określający zmniejszenie grubości walcowanego materiału od h0 do h1 jakie następuje w czasie przepustu, czyli jednorazowego przejścia materiału między walcami. Rozróżnia się:  gniot bezwzględny h = h0 - h1  gniot względny (jednostkowy) h = h / h0
Poszerzeniem jest wskaźnik liczbowy odkształcenia określający zwiększenie szerokości od b0 do b1. Wyróżnia się poszerzenie bezwzględne b = b1 - b0, jak i poszerzenie względne b = b / b0.
Wydłużenie to wskaźnik liczbowy odkształcenia określający zwiększenie długości walcowanego materiału od l0 do l1. Analogicznie rozróżnia się wydłużenie bezwzględne l = l

(…)

… się określić wzorem:
P = [Kp1(b1 - b0)9,81(Rh)1/2]/2w [N], gdzie Kp1 - średnie zastępcze naprężenie odkształcenia plastycznego w kN/mm2, w - sprawność procesu walcowania, R - promień walca roboczego w mm.
Rysunek 2. Strefa opóźnienia i wyprzedzenia przy walcowaniu
Wyrażając objętość odkształcanego ciała przed odkształceniem i po odkształceniu za pomocą jego podstawowych wymiarów otrzymuje się: V0…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz