Walcowanie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2205
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Walcowanie-opracowanie - strona 1 Walcowanie-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

METODY WALCOWANIA W procesie walcowania żądany kształt przedmiotu otrzymuje się za pomocą odkształcenia plastycznego materiału między obracającymi się i współpracującymi ze sobą walcami, tarczami lub rolkami. Ze względu na rodzaj ruchu walcowanego materiału, kształt i ustawienie walców, rozróżnia się walcowanie: - wzdłużne, w którym materiał wykonuje ruch postępowy, a walce o osiach wzajemnie równoległych obracają się w kierunkach przeciwnych - otrzymuje się głównie blachy, taśmy, pręty i kształtowniki; - poprzeczne, w którym materiał wykonuje ruch obrotowy, a walce o osiach równoległych obracają się w zgodnym kierunku - wykonuje się śruby, wkręty i koła zębate; - skośne, w którym materiał wykonuje ruch postępowo-obrotowy, a walce o osiach wzajemnie skośnych obracają się w zgodnych kierunkach - wytwarza się tuleje rurowe, kule itp.; - okresowe, w którym materiał wykonuje ruch postępowy lub postępowo-2 zwrotny, a walce o osiach równoległych (o przekrojach niekołowych) obracają się przeciwnych kierunkach - produkuje się tuleje rurowe, przedkuwki w formie prętów o zmiennym przekroju, wyroby ornamentowe, itp.; - specjalne, które jest kombinacją omówionych sposobów walcowania - wykonuje się koła wagonowe i inne wyroby o złożonym kształcie. Proces walcowania może odbywać się na gorąco lub na zimno. W przypadku stali węglowej temperatura walcowania na gorąco wynosi ok. 100-1500 C poniżej linii solidusu. WALCOWANIE WZDŁUŻNE Wskaźniki odkształcenia charakteryzujące proces walcowania wzdłużnego
Walcowanie wzdłużne jest najprostszym przypadkiem walcowania. W czasie takiego procesu walcowania zmniejsza się przekrój poprzeczny materiału, a wzrasta jego długość. Proces walcowania składa się na ogół z wielu przepustów, których liczba zależy od kształtu i wielkości przekroju poprzecznego materiału wsadowego i gotowego wyrobu po walcowaniu. W procesie walcowania tylko niewielka część materiału, poddana naciskowi walców, jest odkształcana plastycznie. Obszar zawarty między walcami nazywa się kotliną walcowniczą. Materiał wchodzący do walców ma grubość g0, szerokość b0, długość l0 i powierzchnie przekroju poprzecznego F0. Po przejściu między walcami, czyli po jednym przepuście, jego wymiary zmieniają się odpowiednio na g1, b1, l1, F1. Po przewalcowaniu w gładkich walcach grubość materiału zmniejsza się, szerokość niewiele się powiększa i materiał wydłuża się. Zmiany objętości- Podczas plastycznego odkształcania materiału przyjmuje się, że objętość jego po odkształceniu jest równa objętości przed odkształceniem (zasada stałej objętości). Wynika to z faktu, iż odkształcenia objętościowe ciał metalicznych są bardzo małe i są rzędu wielkości odkształceń sprężystych. Zgodnie zatem z zasadą stałej objętości: V 0= V1 = g 0b0 l0 = g1 b1 l1

(…)

… gnioty, przy zachowaniu dużej dokładności geometrii i wymiarów wyrobów. Jest to podstawowa zaleta walcarek kwarto. WALCOWANIE BLACH STALOWYCH I TAŚM NA ZIMNO Walcowanie na zimno stosuje się w celu uzyskania: - blach i taśm o grubości do dziesiętnych części milimetra, - dużych dokładności wymiarów, - małej chropowatości powierzchni, - zmiany własności i struktury materiału. Materiałem wyjściowym…
… materiału przyjmuje się, że objętość jego po odkształceniu jest równa objętości przed odkształceniem (zasada stałej objętości). Wynika to z faktu, iż odkształcenia objętościowe ciał metalicznych są bardzo małe i są rzędu wielkości odkształceń sprężystych. Zgodnie zatem z zasadą stałej objętości: V 0= V1 = g 0b0 l0 = g1 b1 l1
Chwyt materiału przez walce Podczas wprowadzania materiału między walce…
…, precyzyjne i inne przeznaczone na ogół do celów konstrukcyjnych wymagają dalszego zmniejszania grubości ścianek i średnicy, co jest możliwe do osiągnięcia metodami obróbki plastycznej na zimno, za pomocą walcowania oraz ciągnienia. Rury ze szwem zwija się z taśm a następnie zgrzewa lub spawa, dalsze fazy odpowiadają fazom produkcji rur bez szwu podanym w p.3 i 4. …
… klatek walcowniczych jest stały, a walcowany materiał za każdym razem przepuszczany jest przez coraz to mniejszy wykrój walców. Szyny walcuje się zwykle w 8 do 10 przepustach, inne kształtowniki, takie jak dwuteowniki, ceowniki, kątowniki w 9 do 12 przepustach. WALCOWANIE RUR Rury dzieli się na rury bez szwu i rury ze szwem. Rury bez szwu produkuje się o wymiarach średnic nominalnych od 0,5 do około 500…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz