Technologia wytwarzania, klatka walcownicza - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia wytwarzania, klatka walcownicza - omówienie - strona 1 Technologia wytwarzania, klatka walcownicza - omówienie - strona 2 Technologia wytwarzania, klatka walcownicza - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

TECHNOLOGIE WYTWARZANIA
KLATKA WALCOWNICZA
Klatką walcowniczą nazywa się urządzenie, w którym zachodzi walcowanie metalu. Podstawowymi częściami klatki, spełniającymi niejako rolę narzędzi, są walce wywierające bezpośrednio nacisk na walcowany metal.
W ciągu historii rozwoju konstrukcji walcarek nastąpiło zróżnicowanie sposobów ułożenia walców w klatce walcowniczej. Różne sposoby ułożenia walców w klatkach zostały spowodowane przez następujące przyczyny:
dążność do uzyskania zmiany kierunku walcowania w kolejnych przepustach, bez zmiany kierunku obrotów napędu,
powiększenie sztywności układu walców i zmniejszenie siły nacisku metalu, a więc zmniejszenie ugięć i ograniczenie odchyłek wymiarów wyrobów walcowanych,
poddanie metalu naciskom o kierunkach zmiennych co przepust z wyeliminowaniem kantowania lub skręcania pasma,
uzyskanie szczególnych kształtów wyrobów walcowanych,
spowodowanie szczególnego sposobu płynięcia metalu, zapewniającego tworzenie się otworu w tulejach rurowych,
polepszenie jakości otrzymywanych wyrobów,
zintensyfikowanie procesu prowadzonego w klatce.
Na powyższym rysunku pokazano przykład tradycyjnej konstrukcji klatki walcowniczej.
Walce za pośrednictwem czopów są oparte w łożyskach. Obudowy łożysk są umieszczone w oknach stojaków. Dwa stojaki połączone między sobą i ustawione na płytach podstawowych tworzą sztywny kadłub. Odstęp pomiędzy walcami jest regulowany za pomocą mechanizmów nastawczych, które jednocześnie przejmują siły pochodzące od nacisku metalu i przenoszą je na stojaki.
Do wprowadzenia metalu między walce i do jego wyprowadzenia służy uzbrojenie walców. Przytoczony tradycyjny schemat konstrukcji jest stosowany w większości używanych współcześnie klatek o układach walców poziomych. Również klatki walców pionowych przedstawiają najczęściej rozwiązanie oparte na omówionym schemacie. Klatek tych nie mocuje się na płytach podstawowych, lecz zazwyczaj umieszcza się w pionowych prowadnicach o czterech słupach.

(…)

… do nastawiania walców. Mogą one być napędzane ręcznie, elektrycznie i hydraulicznie oraz wyjątkowo pneumatycznie.
Ograniczenia
Wskutek odkształcenia plastycznego na zimno występuje cały zespół zmian własności, które ograniczają możliwość dalszego plastycznego kształtowania metalu (utrata zdolności do odkształceń plastycznych, wzrost granicy plastyczności).
Ze wzrostem temperatury nagrzania zmienia się wartość…
… się z metalem walcowanym, z dwóch czopów, na których walec opiera się w łożyskach, oraz rozet służących do połączenia walca z łożyskiem przenoszącym obroty.
Współcześni produkuje się walce z żeliwa, staliwa i ze stali. Używa się tez walców zespolonych wykonanych z dwóch gatunków metali. Na powierzchnie robocze stosuje się tworzywa odporne na nacisk, ścieranie i temperaturę, zaś na rdzeń - o dużej wytrzymałości i udarności. Dobór optymalnego tworzywa zależy o następujących czynników:
obciążeń przenoszonych przez walce, nacisków powierzchniowych metalu na walec,
żądanej gładkości powierzchni wyrobu walcowanego,
rodzaju i wydajności walcowni oraz kosztu walców przypadającej na tonę wyrobu
W zależności od rodzaju walcowni i typu klatki walcowniczej używa się walców o różnych kształtach beczek:
walce bruzdowe…
… wagonowych.
Najczęściej beczka walca, czopy i rozety stanowią jedną całość. W nielicznych przypadkach spotyka się walce bez czopów i rozet, nakładane na wał. Konstrukcję taką miedzy innymi mają często walce pionowe. Łożyska walcownicze
Łożyskami walcowniczymi nazywa się łożyska służące do ułożyskowania walców. Właściwie łożysko ślizgowe, bądź toczne wraz z kadłubem, w którym jest osadzone, i z częściami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz