Kucie wałów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kucie wałów - omówienie - strona 1 Kucie wałów - omówienie - strona 2 Kucie wałów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

1 Temat Ćwiczenia
Kucie wałów na przyrządzie TR
2 Cel Ćwiczenia
Zapoznanie się z procesem kucia wałów korbowych na przyrządzie (TR) Tadeusza Ruta i wyznaczanie parametrów siłowych występujących w tym procesie.
3 Wiadomości Podstawowe
3.1 Wprowadzenie
Metoda kucia wałów na przyrządzie TR polega na dwustronnym spęczaniu z równoczesnym wygrzaniem środkowej części spęczanego odcinka pręta.W metodzie tej uzyskuje się bardzo korzystny układ włókien w kształtowanym wykorbieniu .
Cechą charakterystyczną urządzenia TR które współpracuje z prasą hydrauliczną jest zastosowanie przegubowego układu łączników między głowicą a górną matrycą i widełkowego układu wyginaka . Przyjęty układ łączników zapewnia zmianę pionowego nacisku prasy na składową pionową (do zaciśnięcia pręta ) oraz składową poziomą (do spęczania pręta na odcinku między czołami matryc). Konstrukcja przyrządu zapewnia wzrost składowej poziomej w miarę wzrostu kąta  (kąt pochylenia łącznika do osi kształtownika wału ).
3.2 Budowa i zasada działania przyrządu TR .
Model przyrządu wykonany w oparciu o konstrukcję i zasadę działania przyrządu kuzniczego TR 30, przeznaczony jest do spęczania z jednoczesnym zginaniem prętów walcowanych , względnie kutych z materiałów modelowych w warunkach Laboratorium Obróbki Plastycznej .
W odniesieniu do wałów korbowych urządzenie ma charakter uniwersalny ,tzn. że w pewnym zakresie wymiarowym w przyrządzie TR można kuć wały korbowe o różnej liczbie korb i dowolnym podziale kątowym między nimi .Poza tym przyrząd wykonany w dowolnym miejscu na długości pręta .
Przyrząd TR składa się z dwóch zasadniczych zespołów montażowych :górnego i dolnego .
Zespół dolny zbudowany jest z podstawą do której przykręcone są cztery ślizgi po których przesuwają się matryce dolne . W pozycji otwartej przyrządu matryce dolne rozsuwają się ręcznie do położenia wyjściowego . Wielkości przesunięcia regulowana jest za pomocą zderzaków zamocowanych do podstawy urządzenia . W środkowej części podstawy zamontowane na stałe kowadło .Zarówno matryce dolne jak i górne posiadają trzy wykroje cylindryczno-stożkowe do zabudowania wkładek matrycowych . Ustalenie wkładek w wykroju i zabespieczenie ich przed wyciąganiem uzyskuje się za pomocą dwóch zawleczek w każdej matrycy . Zespół górny stanowi głowica ,której podstawowymi elementami są dwie belki do których przytwierdzona jest sześcioma śrubami pokrywa przyrządu . W środkowej części głowicy, mocowany jest wyginak przy pomocy dwóch śrub ,które dokręca się na pokrywie przyrządu .Ułatwia to łatwe wymontowanie wyginaka przy operacjach kucia kołnierzy wału wykorbionego i wmontowanie go przy kuciu wykorbień .Matryce górne podwieszone są wahliwie przy pomocy sworznia natomiast z górnym czopem łożyskowym przez wieszaki. Po obu stronach matryc górnych przykręcone są pokrywy , które ustalają położenie łączników . W pokrywach przesuwają się swobodnie prowadnice zapewniające poziome ustawienie matryc przy dowolnym ułożenie głowicy . W położeniu wyjściowym matryce górne opierają się o zderzaki ustalające .


(…)

… przebiegu operacji kucia wykorbienia.
W metodzie TR w odróżnieniu od metody tradycyjnej powstaje nieznacza wypływka a znacznie zwiększa się jakość i dokładność wykonywania zarówno kształtu jak i kąta rozstawienia korb. Pozwala to w znacznym stopniu wyeliminować obróbkę skrawaniem a tym samym uzyskać większy uzysk materiałowy ok. 60 a nawet więcej. Poza tym w przyrządzie TR zmieniając tylko same wkładki…
… po kuciu .
Obliczenia sił kucia .
Nacisk prasy do kucia.
2 Fn-opór spęczania Pp=Fn Fn=Sσp ctg( +δ) -s 2
d d1+d2
S= d=
4 2 d-średnica ramienia korby (przyjmujemy d=28mm)
σp-naprężenia uplastyczniające dla ołowiu (18Mpa)
- kąt pochylenia łącznika (przyjmujemy =28 )
δ -pozorny kąt tarca między czopem łącznika a panewką łożyska 2
2r 2r1 *24,5
sinδ δ=arcsin  S==471,43mm
R R 4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz