Wyznaczanie anizotropii blach - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie anizotropii blach - omówienie - strona 1 Wyznaczanie anizotropii blach - omówienie - strona 2 Wyznaczanie anizotropii blach - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

1.Wiadomości podstawowe:
Materiały, które wykazują jednakowe własność we wszystkich kierunkach nazywamy izotropowymi. Jeżeli występują różnice własności w zależności od kierunku badania to materiał taki nazywamy anizotropowym. Własności pojedynczych kryształów metali zmieniają się w zależności od kierunku krystalograficznego. Np. w pewnych płaszczyznach i kierunkach poślizg zachodzi przy mniejszych wartościach naprężeń stycznych niż w innych. Ze względu na zdolność odkształcenia plastycznego kryształy wykazują anizotropie. Anizotropia materiałów polikrystalicznych powstaje przede wszystkim w procesie krystalizacji wlewka. Blachy wykazują anizotropie charakteryzująca się występowaniem różnic własności plastycznych w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach-w kierunku prostopadłym do kierunku walcowania, w kierunku leżącym w płaszczyźnie blachy oraz w kierunku normalnym do powierzchni blachy.
Blachy wykazują dwa rodzaje anizotropii:
-plaska
-normalna
Anizotropia plaska-wystepuje wówczas, gdy własności te w rożnych kierunkach leżących na płaszczyźnie arkusza są rożne.
Jeżeli blacha we wszystkich kierunkach wykazuje jednakowe własności to blacha wykazuje anizotropie normalna.
Anizotropia własności plastycznych blachy można określić poprzez jednoosiowe rozciąganie próbek wyciętych pod rożnymi katami w stosunku do kierunku walcowania.
W celu określenia anizotropii badanej blachy, należy wyznaczyć wartość współczynnika r(Lankforda) próbek. Pozwala to na sporządzenie zależności r=r(), który jest podstawa do określenia rodzaju występującej anizotropii. 2.Przebieg ćwiczenia:
Pierwsza czynnością jak dokonaliśmy było zmierzenie wymiarów badanych próbek. Po dokonaniu pomiarów i natrasowaniu na badanych próbkach baz pomiarowych zamocowaliśmy kolejno probki w maszynie zrywającej i rozciagalismy je powodując wydłużenie o 15 %. Następnie znów dokonaliśmy pomiarów po czym zamocowaliśmy te same próbki w maszynie i zerwaliśmy je odczytując wartość siły przy jakiej próbki się urywały. 3.Wzory i obliczenia.
2 ln b/b0 3 ln (l0*b0)/(l*b) r=2/3 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz