Politechnika Śląska - strona 261

Metale lekkie i rzadkie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

Ćw 1. Otrzymywanie Se i Te z pyłów pochodzących z przerobu szlamów anodowych: Własności chemiczne, fizyczne, odmiany alotropowe Se i Te. Rudy, minerały, surowce wtórne i odpady. Zastosowanie Se i Te i ich związków. Przerób szlamów anodowych. Odzysk Se i Te z gazów i pyłów pochodzących z przerobu sz...

Metale lekkie i rzadkie - omówienie 3

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Ćw. Otrzymywanie tytanu metodą Krolla. Temperatura topnienia i wrzenia tytanu: temperatura topnienia - 1669oC temperatura wrzenia - 3330oC Minerały: Największe znaczenie praktyczne spośród tlenków tytanu posiada dwutlenek tytanu TiO2. W przyrodzie występuje on w postaci trzech odmian krystalic...

Molibdent - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1197

1. Wstęp teoretyczny Głównym minerałem molibdenu jest błyszcz molibdenowy, czyli molibdenit MoS2, występujący w wielu krajach, rzadko jednak w większych ilościach. Poza tym pewne znaczenie ma molibdenian ołowiawy, zwany wulfenitem PbMoO4, towarzyszący niekiedy rudom ołowianym. W celu otrzymania mo...

Określenie plastyczności masy anodowej - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Wydział Metali Nieżelaznych Kierunek: Metalurgia Rok: IV Określenie plastyczności masy anodowej i punktu mięknienia paku ŁOŚKO MONIKA KLIMEK PIOTR Wstęp teoretyczny. Istnieją dwie metody określania plastyczności masy anodowej: metoda zgniatanego walca, polegająca na określeniu procentowego o...

Określenie plastyczności masy anodowej i punktu mięknienia - omówieni...

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Określenie plastyczności masy anodowej i punktu mięknienia paku. 1. Właściwości wyrobów węglowych stosowanych w elektrolizerach do otrzymywania Al. W przemyśle aluminiowym stosuje się elektrody węglowe. Anody są zawieszone nad wanną i częściowo zanurzone w elektrolicie. Katodą jest trzon wanny, na ...

Określenie plastyczności - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

WSTĘP TEORETYCZNY: Istnieją dwie metody określania plastyczności masy anodowej: metoda zgniatanego walca, polegająca na określeniu procentowego obniżenia wysokości walca uformowanego z masy surowej obciążonego, w temperaturze 373 [K]; metoda określająca procentowe wydłużenie próbek ułożonych na

Otrzymywanie tytanu metodą Krolla - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1526

Otrzymywanie tytanu metodą Krolla. Metalurgia rok 4 gr. 2 Joniec Marek Kotelon Paweł Białko Krzysztof Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą otrzymywania gąbki tytanowej przez redukcję chlorku tytanu(IV), (TiCl4) metalicznym magnezem z zastosowaniem instalacji modelowej. ...

Polaryzacja anody węglowej w procesie elektrolizy - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1113

Polaryzacja anody węglowej w procesie elektrolizy Al2O3 Metalurgia rok 4 Joniec Marek Kotelon Paweł Białko Krzysztof Wstęp: W procesie elektrolizy tlenku glinowego anodę stanowi blok węglowy. W normalnych warunkach procesu elektrolizy nie stwierdza się obecności tlenu,w gazach anodowych.. Tlen ...

Pomiar przewodnictwa elektrycznego elektrolitów fluorkowych - omówieni...

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

Pomiar przewodnictwa elektrycznego elektrolitów fluorkowych. Metalurgia rok 4 gr. 2 Joniec Marek Kotelon Paweł Białko Krzysztof Wstęp: Przewodność elektryczna elektrolitu ma szczególne znaczenie dla praktyki, lecz określenie tej własności stosuje się również przy badaniach własności soli, ich ...

Selen telur - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami otrzymywania selenu telluru z pyłów pochodzących z przerobu szlamów anodowych rafinacji miedzi, oraz z własnościami selenu, telluru i niektórych ich związków chemicznych. 2. Obliczenia i wykonanie ćwiczenia. Obliczenia stechiometrycznej...