Politechnika Śląska - strona 248

Wykład - Układ oddechowy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 4 Układ oddechowy - pobieranie tlenu przez organizm Dostarczanie tlenu do mięśni uwarunkowane: -ilością tlenu pobranego w czasie oddychania; -wydolnością płuc; -stopniem...

Wykład - Pomiar wentylacji płuc podczas pracy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1946

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 5 Pomiar wentylacji płuc podczas pracy Oznaczanie wentylacji płuc podczas poszczególnych cykli pracy -wydatek energe...

Wykład - Desynchronizacja rytmu temperatury ciała

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 7 Desynchronizacja rytmu temperatury ciała -rytmy biologiczne rozbieżne z modelem aktywności danej osoby  desynchronizacja wewnętrznych rytmów biologicznych -temperatura ci...

Wykład - Obciążenie psychiczne pracą

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1477

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 8 Obciążenie psychiczne pracą Fizjologia pracy umysłowej Osłabienie uwagi: -stan napięcia uwagi - warunek konieczny sprawnej pracy umysłowej -brak odpowiednich bodźców, brak możliwości odprężenia przejściowe osłabienie lub trwały za...

Wykład - Czynniki zagrożeń w środowisku pracy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2807

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 10 1.5 Czynniki zagrożeń w środowisku pracy Powodują: -urazy ciała lub śmierć, -choroby zawodowe, -obniżenie sprawności organizmu człowieka. Decydujący jest: -kontakt pracownika z tymi czynnikami, -przekroczenie dopuszczalnych stę...

Wykład - Wskaźnik częstości wypadków

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2877

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 12 Wskaźnik częstości wypadków - przedstawiony jako liczba osób poszkodowanych w wypadkach lw w odniesieniu do: -wielkości produkcji, -liczby osób zatrudnionych Z (najczęściej na 1000 zatrudnionych) -czasu ekspozycji na zagrożenie (w ...

Wykład - Model wypadku stosowany w analizie odchyleń

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 13 Model wypadku stosowany w analizie odchyleń Zakłada się, że produkcja to planowy proces, którego normalny przebieg można zdefiniować, a odchylenie może spowodować zwiększenie ryzyka i w konsekwencji wypadek. Analizę możliwych odchyle...

Wykład - Przyczyny popełniania niebezpiecznych błędów

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 14 Przyczyny popełniania niebezpiecznych błędów Zawiązane z: -człowiekiem, -charakterem wykonywanej pracy, -środowiskiem pracy. 1.Przyczyny związane z człowiekiem: 1.niesprawność zmysłów (głównie wzorku i słuchu), 2.niedostateczna ...

Wykład - Choroba zawodowa

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 15 Choroba zawodowa gorączka metaliczna - spawacze, odlewnicy, osoby zatrudnione przy cięciu metalu przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat - nauczyciele, śpiewacy, telefo...

Wykład - pojęcia podstawowe z techniki cieplnej

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Leszek Szlęk
 • Technika Cieplna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1050

TECHNIKA CIEPLNA I prof. dr hab. Inż. Andrzej Szlęk WYKŁAD 1 Literatura: J. Szargut „Termodynamika techniczna”, J. Szargut „Zbiór zadań z termodynamiki technicznej”. TERMODYNAMIKA dział fizyki, obserwacje, termodynamika techniczna, statystyczna, teoretyczna. 1. POJĘCIA POSTAWOWE 1.1. Układ jed...