Politechnika Śląska - strona 249

Wykład - technika cieplna

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Leszek Szlęk
 • Technika Cieplna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1351

Technika cieplna Wykład 2 3.4. Ciepło QC = Q + Qf QC - ciepło całkowite Qf - ciepło tarcia c - ciepło właściwe. - właściwa pojemność cieplna w przedziale T1, T2 - zależy od tego jakie to jest ciało, od temperatury T1 i T2 i rodzaju przemiany. 3.5. Energia doprowadzana ze strugą Ed = Ew + ΔEu E...

Wykład - izohora i izobara

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Leszek Szlęk
 • Technika Cieplna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1582

Technika cieplna Wykład 3 6.2. Izohora V = idem (np.: pompowanie wody; mam małe znaczenie techniczne) 6.3. Izobara p = idem (np.: nagrzewanie; ma duże znaczenie techniczne) 6.4. Izentropa 6.5. Politropa Politropa to uogólnienie pozostałych przemian w zależności od wykładnika m. Jest to przemi...

Wykład - Objętość właściwa pary nasyconej i przegrzanej

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Leszek Szlęk
 • Technika Cieplna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1687

Technika cieplna Wykład 4 7.3. Objętość właściwa pary nasyconej i przegrzanej 1 kg mieszanki = x kg pary (gazu) [objętość właściwa ν''] + (1-x) kg cieczy [ν'] Wypadkowa objętość właściwa: ν = x · ν '' + (1 - x) ν' = ν' + x (ν'' - ν') ...

Wykład - Definicje podstawowe, równanie stanu p

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Leszek Szlęk
 • Technika Cieplna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1666

Technika cieplna Wykład 5 9. gazy wilgotne 9.1. Definicje podstawowe, równanie stanu p = pg + pp pg - ciśnienie gazu suchego pp - ciśnienie pary pp max = ps ps - ciśnienie nasycenia WILGOĆ GAZU - gęstość składnikowa pary ρp. WILGOTNO...

Wykład - spalanie, proces utleniania

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Leszek Szlęk
 • Technika Cieplna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1680

Technika cieplna Wykład 6 10. SPALANIE szybko przebiegający proces utleniania, proces chemiczny - bilansujemy pierwiastki, a nie substancje. 10.1. Pojęcia podstawowe SUBSTRATY - to, co wchodzi do komory spalania (np.: powietrze, tlen + ...

Wykład - entalpia fizyczna, praca techniczna

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Leszek Szlęk
 • Technika Cieplna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1309

Technika cieplna Wykład 7 10.6. Bilans energii komory spalania if + Wd + n'a · (Mi)a = qw + Lt + n'' [(Mi)'' + (MWd)''] + Σ g''s (igs + Wds) if - entalpia fizyczna, Lt - praca technicz...

Wykład - Silniki spalinowe i Siłownie turbogazowe

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Leszek Szlęk
 • Technika Cieplna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1610

Technika cieplna Wykład 8 12. Silniki spalinowe i Siłownie turbogazowe 12.1. Obiegi porównawcze silników tłokowych 12.1.1 Obieg Otto 12.1.2. Obieg Diesla 12.2. Obiegi porównawcze siłowni turbogazowych Obieg zamknięty: zalety: - możli...

Wykład - gospadarka wodno-ściekowa

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Zimoch
 • Zarządzanie gospodarką wodną
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1274

Zarządzanie gospodarką wodną dr hab. Inż. Izabela Zimoch Wykład 1 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA AGLOMERACJI JAKO ELEMENT REGIONALNEJ GOSPODARKI WODNEJ Pojęcie „Gospodarka Wodna” - lata dwudzieste XXw - water management die Wasserwirtschaft vodnoje chaziajstwo W Polsce po raz pierwszy użyto pojęcia G...

Wykład - system gospodarki wodno-ściekowej

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Zimoch
 • Zarządzanie gospodarką wodną
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1827

Zarządzanie gospodarką wodną dr hab. Inż. Izabela Zimoch Wykład 2 SYSTEMY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJACH MIEJSKO PRZEMYSŁOWYCH: System przepływowy System kombinowany System hermetyczny SYSTEM PRZEPŁYWOWY: Klasyczny model gospodarki dla obszarów słabo rozwiniętych gospodarczo i nie...

Wykład - ramowa dyrektywa wodna - plany gospodarowania wodami

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Zimoch
 • Zarządzanie gospodarką wodną
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

Zarządzanie gospodarką wodną dr hab. Inż. Izabela Zimoch Wykład 3 RAMOWA DYREKTYWA WODNA - PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI: "...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi b...