Politechnika Śląska - strona 167

Własności ruchu harmonicznego prostego

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

Własności ruchu harmonicznego prostego ∆U = ∆Wzew = −∆Wwew Ciało wytrącone z położenia równowagi trwałej będzie wykonywało ruch okresowy wokół tego położenia ∆U = − Fwew ⋅ ∆x Fwew ∆U =− ∆x ⇒ Ruch wokół położenia równowagi trwałej W pobliżu punktów równowagi

Ruch wzdłuż linii prostej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Ruch wzdłuŜ linii prostej Przesunięcie Parametry charakteryzujące ruch wzdłuŜ linii prostej: Przesunięcie ( Displacement ) prędkość średnia ( Average velocity ) Średnia wartość bezwzględnej prędkości ( Average speed ) Prędkość chwilowa (Instantaneous velocity ) Średnie i chwilowe przyspiesze...

Przyspieszenie - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Przyspieszenie Przyspieszenie 1. Przyspieszenie asr = średnie 2. Przyspieszenie chwilowe ∆v y  ∆v ∆v = lim  x i + ∆t →0 ∆t ∆t →0 ∆t  ∆t ∆v ∆t a = lim asr ∆v  ∆v = lim  x i ∆t →0 ∆t ∆t →0  ∆t a = lim  j   ∆v y  lim  + ∆t →0    ∆t  j  a = ax i + ...

Kinematyka ruchu po okręgu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

Prędkość kątowa Kinematyka ruchu po okręgu Przesunięcie kątowe : s θ= r ∆θ = θ f − θ i Średnia prędkość kątowa : Definicja miary łukowej kąta ω= Chwilowa prędkość kątowa : θ f −θi = t f − ti ∆θ ∆t ∆θ ∆t →0 ∆t ω = lim dθ dt ω= ∆θ = ω ⋅ ∆t 1 Wektor prędkości kątowej 2

Liczba Avogadro - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Temat: Liczba Avogadro 1. Wstęp Liczba cząsteczek zawartych w jednym molu dowolnej substancji, zwana jest liczbą Avogadro i oznaczana symbolem NA. Za najdokładniejszą wartość liczby Avogadro przyjmuje się obecnie: NA = 6.022045 (31) . 1023 mol-1 Znajomość liczby Avogadro pozwala na obliczenie bez...

Kinetyka - siła jonowa - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

(Ćwiczenie nr 4) Wpływ siły jonowej roztworu na stałą szybkości reakcji. Wstęp Rozpatrzmy reakcję zachodzącą w roztworze pomiędzy jonami A i B w wyniku której powstaje produkt D: k -

Liczba Avogadro - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

(Ćwiczenie nr 3) Liczba Avogadro. Wstęp Liczba cząsteczek zawartych w jednym molu dowolnej substancji, zwana jest liczbą Avogadro i oznaczana symbolem NA. Za najdokładniejszą wartość liczby Avogadro przyjmuje się obecnie: NA = 6.022045 (31) . 1023 mol-1 Znajomość liczby Avogadro pozwala na obli...

Chemia analityczna - podstawowe pojęcia

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Podstawowe pojęcia 1 Wyniki analizy próbki dostarczonej do laboratorium tylko w pewnym przy-oliżeniu odpowiadają prawdziwej zawartości oznaczanego składnika. Oczywiście należy dążyć do opracowywania i stosowania takich metod, aby błąd był możliwie najmniejszy, a wyniki najbardziej zbliżone do rzecz...

Potencjometria elektrody jednoselektywne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem elektrod jonoselektywnych. Zastosowanie metod z wykorzystaniem elektrod czułych na jony Cl- oraz H+. 2. Odczynniki i aparatura: Roztwory bazowe: 0,l M HC1 0,1MAgNO3 Aparatura pomiarowa: potencjometr elektroda jonoselektywna na jony Cl"

Potencjometria elektrody jednoselektywne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Temat: Potencjometria elektrody jednoselektywne Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem elektrod jonoselektywnych. Zastosowanie metod z wykorzystaniem elektrod czułych na jony Cl- oraz H+. 2. Odczynniki i aparatura: Roztwory bazowe: 0...