Politechnika Śląska - strona 105

Miedz,aluminium - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

MIEDŹ I JEJ STOPY. Miedź - jest metalem krystalizującym w układzie A1. Nie ma odmian alotropowych. Temp. topnienia 1083°C, gęstość 8,9 g/cm3. Czysta miedź ma bardzo dobrą przewodność elektryczną, stąd jej główne zastosowanie w elektrotechnice i elektronice. Ze względu na b. dobrą przewodność ciepln...

Stale narzędziowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

STALE NARZĘDZIOWE STOPOWE Stalom narzędziowym stawia się inne wymagania niż konstrukcyjnym. Powinny one cechować się możliwie dużą twardością i odpornością na ścieranie. Szczególnie korzystnie wpływają na te własności pierwiastki stopowe, które tworzą węgliki złożone (M23C6 i M6C), tzn. chrom, moli...

Mechanika - wiadomości wstępne

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

1. Wiadomości wstępne 1.1 Wielkości fizyczne, jednostki    Prawa fizyki wyrażają związki między różnymi wielkościami fizycznymi. Prawa te formułowane są w postaci równań matematycznych wyrażających ścisłe ilościowe relacje między tymi wielkościami, a to wiąże się zawsze z pomiarami określającymi lic...

Przewodnictwo roztworów elektrolitów - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1337

Temat: Przewodnictwo roztworów elektrolitów Wyznaczenie stałej naczyńka pomiarowego. Doświadczalne wyznaczenie zależności przewodnictwa molowego od stężenia dla elektrolitów mocnych (HCl, NaCl, CH3COONa) oraz elektrolitu CH3COOH. Wyznaczenie przewodnictwa granicznego dla kwasu octowego (CH3COOH)....

Spektralna analiza emisyjna - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

§ 29. SPEKTRALNA ANALIZA EMISYJNA Podstawy teoretyczne Atom składa się z jądra obdarzonego dodatnim ładunkiem elektrycznym oraz elektronów, których liczba odpowiada sumarycznemu ładunkowi jądra. Elektron}7' są rozmieszczone na powłokach otaczających jądro. Atomy pierwiastków w ukła­dzie okresowym M...

Urabianie skał - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2520

Temat: 9. Urabianie skał. Urabianie skał jest jedną z zasadniczych operacji górniczych. Od najdawniejszych czasów górnicy doskonalili zarówno sposoby urabia­nia skał, jak i narzędzia służące do tego celu. Od wydajności urabiania zależy wydajność całego procesu wydobywania kopaliny użytecznej, czyli ...

Zasady eksploatacji złóż - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1309

Temat 15: Eksploatacja podziemna złóż węglowych. Temat 15.1. Pojęcie eksploatacji górniczej i wybierania. Budowa kopalni i wszystkie prace w niej prowadzone służą jednemu celowi, którym jest pozyskiwanie minerału użytecznego dla potrzeb człowieka, czyli eksploatacji górniczej. Obiektem eksploatacj...

Obudowa wyrobisk - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1624

Temat: 15. Obudowa wyrobisk górniczych. Zadania i znaczenie obudowy wyrobisk górniczych. Glównym zadaniem obudowy górniczej jest: - ochrona ludzi zatrudnionych w wyrobiskach górniczych przed uderzeniem odłamkami skał opadającymi ze stropu i ociosów, - zabezpieczenie przed zawałem, - zapewnienie ...

Układ kostny, oddechowy i wydalniczy

 • Politechnika Śląska
 • mgr Bożena Kaszuba
 • Biologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1414

UKŁAD ODDECHOWY NOS a) Nos zewnętrzny: - grzbiet nosa zaczyna się u nasady, a kończy wierzchołkiem; - otwory nozdrzy przednich, które prowadzą do jamy nosowej, zakończonej nozdrzami tylnymi, które otwierają się do jamy gardła; - jama nosowa - pozostaje w połączeniu bezpośrednim lub pośrednim z zat...

Swoiste źródła prawa

 • Politechnika Śląska
 • mgr Tomasz Musialik
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2877

Swoiste źródła prawa Akty wewnętrzne Obok norm prawa powszechnie obowiązującego istnieje dziedzina norm prawa wewnętrznie obowiązującego. W przypadku aktów wewnętrznych adresatem zawartych w nim norm są podporządkowane organowi wydającemu akt jednostki organizacyjne oraz pracownicy tych jednostek ...