Politechnika Śląska - strona 106

Ekonomia ogólna

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519

in.: globalizacja, Światowa Organizacja Handlu, ruch antyglobalistyczny, gospodarka światowa, zasoby rzadkie. GLOBALIZACJA Globalizacja - pojęcie używane do opisywania zmian w społeczeństwach i gospodarce światowej, które wynika...

Obieg wody

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Joanna Komorek
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1778

OBIEG WODY W PRZYRODZIE - CYKL HYDROLOGICZNY Całkowita ilość wody w przyrodzie jest stała. Woda występuje w trzech stanach skupienie (ciekłym, stałym i gazowym) podlega więc ciągłemu krążeniu. Obieg wody jest procesem ciągłym określanym jako cykl hydrologiczny. Woda wraca do atmosfery w wyniku par...

Ogólne informacje fizyka

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Wiesław Jakubik
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2317

doc. Notatka w formie wykładów zawiera takie informacje, jak: elektrostatyka, Prawo Coulom, zasada zachowania ładunku, natężenie pola elektrostat, Prawo Gaussa, alternatywne źródła energii, energia słoneczna, energia wiatru, energia mor...

Przygotowanie Produkcji

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Wojciech Zoleński
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673

Przygotowanie produkcji (wykłady) Wykład I: „Wstęp do zajęć” Produkt 1. materialny - najbardziej typowy produkt, istnieje funkcjonalność ze strukturą 2. niematerialny - może funkcjonować bez materialnego nośnika (programy komputerowe, telewizyjne) 3. usługi - niematerialne, nie posiada w ogóle noś...

Matematyka - zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Edyta Hetmaniok
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1932

1. Określenie macierzy, postać kanoniczna (bazowa) macierzy. Prostokątną tablicę liczb nazywamy macierzą o m wierszach i n kolumnach lub macierzą wymiaru m×n. Postać kanoniczna macierzy 2. Określenie macierzy, macierz diagonalna. Macierz diagonalna - macierz kwadratowa, której wszystkie elementy...

Produkcja twarogu

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2408

Tematem przewodnim jest produkcja twarogu. Zajęcia odbywają się na Politechnice Śląskiej. Informacje zawarte w notatce dotyczą zagadnień takich jak: skład liniii technologicznej, opis procesu technologicznego, pompa gęstwy twarogowej, prasy twarogowe, myjnia multiform, system transportu multifor...

Rynek - popyt, podaż

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2345

docx. Notatka w formie wykładu na temat: rynku, zawiera takie informacje, jak: rynek, popyt, podaż, krzywa popytu, czynniki mające wpływ na krzywą popytu, dobro normalne a niższego rzędu, krzywa podaży, czynniki wpływające na krzywą podaży, cena równowagi. Notatka pozwoli na uzupełnienie i usy...

Zasoby rzadkie

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2107

Zasoby rzadkie - rzadkość w ekonomii oznacza, że wyprodukowana ilość dóbr i usług jest zbyt mała, aby zaspokoić nieograniczone potrzeby człowieka. Charakterystyka zasobu rzadkiego: * prawo malejącego przychodu * zależnie odwrotna lub substytucjonalna Koszt alternatywny - ilość danego dobra, z któr...

Opis patentowy - Stan techniki

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Stanisław Mikuła
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1533

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: tytuł, przeznaczenia, opis stanu techniki, specyfikujemy wady, opis rozwiązania. ...

Projekt z technologii prefabrykacji

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk
 • Technologia Prefabrykacji
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5229

Jest to projekt z przedmiotu technologia prefabrykacji, prowadzonego przez dr inż. Beatę Łażniewską-Piekarczyk. Problem jaki został przedstawiony w tej pracy to wstępny oddział formowania zakładu produkcji prefabrykatów betonowych. Jest on podzielony na pięć części: 1. Asoryment produkcji.