Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 6

Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

WYKŁAD VIII ZASOBY LUDZKIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Pojęcie zasobów pracy przedsiębiorstwa. Funkcja zarządzania personelem, historia funkcji zarządzania zasobami ludzkimi, modele realizacji funkcji zarządzania ludźmi. Cykl personalny w przedsiębiorstwie i jego ogniwa. planowanie personelu. Rek...

Planowanie w zarządzaniu personelem

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

WYKŁAD X PLANOWANIE OBEJMUJE WSZYSTKIE ELEMENTY SYSTEMU PERSONALNEGO PRZEDSIĘBIORTSWA: OBSADĘ (rekrutację i selekcję) - która wiąże się z odpowiedzią na pytanie: Ilu osób i z jakimi kwalifikacjami przedsiębiorstwo będzie potrzebowało w przyszłości? Jakie stanowiska będą wymagały obsadzenia i p...

System ocen pracowników

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1092

WYKŁAD XI SYSTEM OCEN PRACOWNIKÓW TYPOWE SŁABOŚCI SYSTEMU OCEN: nieobiektywność przeprowadzającego ocenę (osoba z „zewnątrz”, uczestnik tej samej kultury organizacyjnej, może ulec mimowolnej nawet nieobiektywności), jedna cecha pracownika może rzutować na ocenę innych cech (możemy być tak zad...

Podstawy finansów przedsiębiorstwa

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

WYKŁAD XII PODSTAWY FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA Pojęcie finansów przedsiębiorstwa. Funkcje finansów w przedsiębiorstwie. Istota, cele i zadania zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Pojęcie i modele finansowania działalności przedsiębiorstwa. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw...

Ekonomika środków trwałych

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

EKONOMIKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1) POJĘCIE EKONOMIKI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ŚRODKI TRWAŁE składniki majątku rzeczowego przedsiębiorstwa i/lub obce środki trwałe użytkowane przez przedsiębiorstwo na podstawie określonej umowy, „stanowiące własność lub współwłasność jednostki nieruchomości (…), maszyny, u...

Biznesplan "Moto centrum"

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3591

Z.U.H. „Moto-Centrum” Branża motoryzacyjna Podstawowe informacje o firmie I. Nazwa firmy: Zakład Usługowo-Handlowy „Moto-Centrum” II. Przedmiot działalności: - Sprzedaż części samochodowych - Usługi świadczone przez zakład: serwis naprawa lakiernictwo myjnia III. Ilość zatrudnionych osób: ...

Nauka o organizacji wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085

Przedmiot nauki o organizacji - to określony wycinek rzeczywistości który podlega analizie, którego analizuje się jego teorie, prowadzi badania. Przedmiotem NoO sa wszystkie org bez względu na ich wielkość, przedmiot działalności, cele. NoO jako samodzieln a dyscyplina naukowa - jest samodzielna...

Nauka o organizacji wykład - Statyczne i dynamiczne ujęcie organizacji...

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2569

Rzeczowe pojęcie organizacji. W tym pojęciu organizacja jest rzeczą, Składnikami organizacji są: Człowiek - w tym ujęciu jest traktowany jako zasób, rzecz. Jest bytem fizycznym (przedmiotowym), jak i także podmiotowym; jednostka czująca, myśląca, reagująca, działająca. Narzędzia - są to środki pr...

Nauka o przedsiębiorstwie zagadnienia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1330

Modele przedsiębiorstwa w świecie nauk społecznych , nauk prawnych, technicznych : Model ekonomiczny- mikroekonomia, tradycyjna  Teoria  firmy] Model finansowy-  Analiza  finansowa przedsiębiorstwa Model produkcyjny- nauki techniczne, ...

Analiza Swot - Rynek turystyczny

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036

SZANSE CZYNNIK WAGA SIŁA ODDZIAŁYWANIA (od 1do 5) OCENA WAŻONA Możliwość zwolnienia z podatku dochodowego 0,2 3 0,6 Moda na agroturystykę 0,3 5 1,5 Słabo rozwinięty obszar pod względem turystycznym 0,2 4 0,8 Dostępność funduszy pomocowych z ...