Politechnika Gdańska - strona 98

Torf - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1561

Torf  – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian  obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla. Torf jest utworem będącym efektem niepełnego rozkładu szczątkó...

Wykład z mokradeł

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1652

Wykład z mokradeł FUNKCJONOWANIE  EKOSYSTEMÓW  1. rodzaje mokradeł 2. mokradła w Polsce 3. torfowiska Biomy wodne   1. morza i oceany  2. jeziora  3. rzeki  4. torfowiska, bagna i mokradła 5. Mokradła (wetlands) - ekosystemy, których geneza wiąże się z siedliskami uwodnionymi w takim stopniu, że ...

Pochodzenie ropy - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

Wykład 4 STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE  EKOSYSTEMÓW  LĄDOWYCH  Pochodzenie ropy 1.  Powstała jako produkt rozkładu mikroorganizmów, glonów i wymarłych zwierząt wodnych, które żyły na Ziemi w  dawnych okresach geologicznych, miliony lat temu. (Teoria sformułowana przez: Engler i Hoefer i w roku 1877 ...

Zasoby wodne na Ziemi - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

Wykład 6 STRUKTURA  I FUNKCJONOWANIE EKOSYSTEMÓW Zasoby wody na Ziemi 1,4 mld. km3   woda powierzchniowa (67%) 0,4 mld. km3   „    podziemna(19%) 0,3 mld. km3    „    w atmosferze(14%)  Na Ziemi jest 2,1 mld. km3 wody - morza i oceany stanowią    - 98% - lodowce i 

Biomy-step, sawanna, pustynie - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3073

FUNKCJONOWANIE  EKOSYSTEMÓW  LĄDOWYCH  Zagadnienia:  Biomy  1. Step 2. Sawanna 3. Gorące pustynie i półpustynie 4. Półpustynie i pustynie strefy umiarkowanej Stepy występują tam, gdzie są ciepłe lata i chłodne, a nawet mroźne zimy.Opadów jest ni...

Jeziora - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1176

Wykład z jezior STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE  EKOSYSTEMÓW   Jezioro - naturalny i trwale istniejący (co najmniej tysiąclecia) zbiornik wodny z powolną wymianą  wody, o części przybrzeżnej ukształtowanej przez fale i prądy, nie mający bezpośredniego  połączenia z morzem. Jezioro - ekosystem  śródląd...

Zróżnicowanie ekosystemów - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

Wykład 5 STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE  EKOSYSTEMÓW  LĄDOWYCH  Zagadnienia: 1. Zróżnicowanie ekosystemów 2. Zróżnicowanie klimatu na Ziemi 3. Gleby na kuli ziemskiej - Gleby torfowo-glejowe  - Gleby bielicowe - Gleby brunatne - Gleby laterytowe  - Czarnoziem  5. Biosfera, biom, ekosystem 6. Biomy 7....

Struktura i funkcjonowanie ekosystemów lądowych - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Piotr Bożęcki
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

SUSTAINABLE DEVELOPMENT rozwój zrównoważony*trwały rozwój*pierwszy  raport Klubu Rzymskiego określił granice wzrostu gospodarczego i rozwoju  demograficznego (sustain-wspierać, dźwigać, podtrzymywać) Odwołanie do konstytucji  RP*RP jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli*demokratyczne państwo  ...

Funkcjonowanie ekosystemw morskich - kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Anna Szaniawska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1470

Charakterystyczny dla Zatoki Gdańskiej gatunek małż to Omułek jadalny (Mytilus  edulis), Małgiew piaskołaz (Mya arenaria), Rogowiec bałtycki (Macoma balthica),  sercówka bałtycka (Cerastoderma glaucum) Łańcuch troficzny dla źródeł hydrote...

Gleba i jej właściwości

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1288

G l e b a   i   j e j   w ł a ś c i w o ś c i • gleba jest podstawowym składnikiem środowiska naturalnego człowieka, • stanowi biologicznie czynna powłokę, • żywi rośliny a za ich pośrednictwem ludzi i zwierzęta, • jednocześnie   wchłania   obumarłe   części   biomasy   przetwarzając   je   w skł...