Biomy-step, sawanna, pustynie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3150
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biomy-step, sawanna, pustynie - wykład - strona 1 Biomy-step, sawanna, pustynie - wykład - strona 2 Biomy-step, sawanna, pustynie - wykład - strona 3

Fragment notatki:


FUNKCJONOWANIE  EKOSYSTEMÓW  LĄDOWYCH  Zagadnienia:  Biomy  1. Step 2. Sawanna 3. Gorące pustynie i półpustynie 4. Półpustynie i pustynie strefy umiarkowanej Stepy występują tam, gdzie są ciepłe lata i chłodne, a nawet mroźne zimy.Opadów jest niewiele 300 – 500 mm/rok Dominują gleby żyzne i bardzo żyzne, takie jak czarnoziemy. W miejscach suchszych powstają buroziemy i gleby  kasztanowe.Gleby stepowe mają odczyn obojętny lub słabo zasadowy. Roślinność leśna rozwija się tutaj z trudem, ponieważ jest eliminowana przez zbiorowiska trawiasto-zielne.  Step jest formacją roślinną o niedużej biomasie  - od 15 do 25 t/ha. Produkcja pierwotna jest również niewielka 5 – 10  t/ha/rok. Step tworzą zbiorowiska sucholubnych roślin, głównie wieloletnich traw.  Wyróżnia się 3 rodzaje stepów:  (1) kwietny, czyli łąkowy  – na obszarach z umiarkowanymi opadami w porze wiosennej; (2) typowy  – na terenach z mniejszą ilością opadów; (3) suchy step ostnicowy  –  tam, gdzie wody jest najmniej. Step jest dość labilną formacją roślinną - szerokie strefy przejścia, np. lasostep, step piołunowy, steposawanna.  Stepy kwietne  są florystycznie najbogatsze i najbardziej zwarte.  Wczesną wiosną kwitną sasanki i tulipany (dominuje barwa brunatno-liliowa).  W pełni wiosny przeważa kolor żółty: kwitną miłki, pierwiosnki i hiacynty. Latem step jest wielobarwny – kwitną szałwie, złocieńce, zawilce i wysokie trawy ostnicowe.  Stepy typowe,  czyli  trawiaste,  są nieco niższe, dominują w nich średnio wysokie trawy, głównie ostnice.  Suche stepy piołunowe  są najlepiej zachowane. Są to dość luźne kępy traw kserofilnych, głównie z rodzaju  Festuca.  W  znacznych ilościach rośnie piołun.  W Azji stepy rozciągają się od Uralu po środkowe Chiny.  W Ameryce Północnej step nosi nazwę prerii, a w Ameryce Południowej nazywa się pampasami.  Prerie  występują w  środkowej części Stanów Zjednoczonych, od Kanady po Meksyk.  Południowoamerykańskie  pampasy  zachowały się jedynie na południu – w Patagonii – chłodne pampasy.  Świat zwierząt stepowych jest swoisty i niepowtarzalny.  W Afryce sawanny ciągną cię od Atlantyku wzdłuż południowych granic Sahary aż po Ocean Indyjski, a także od  dorzecza rzeki Kongo po Republikę Południowej Afryki. W Ameryce Południowej największą powierzchnię, sięgającą  1,5 mln. km2, zajmuje campo cerrado. Sawanny występują również w północnej Australii – są to układy trawiaste z eukaliptusami.  Sawanna to obszar trawiasty z udziałem drzew i krzewów, występujący w klimacie gorącym o niskich opadach  Opady od 150 do 500 mm w ciągu roku, ale tylko przez 3-5 miesięcy. 

(…)

… wystarczający zapas wody, jak czynią to sukulenty, np. kaktusy;
gdy do minimum ograniczy transpirację, zrzucając liście;
gdy ograniczy nagrzewania i parowanie, przed czym chroni m.in. biały kutner, odblaskowe woski, itp.);
gdy przeniesie niemal wszystkie procesy życiowe do podłoża, tak jak Welwitschia mirabilis.
Welwitschia mirabilis, endemit występujący wyłącznie na pustyni Namib - jedna z najdłużej żyjących…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz