Procesy glebotworcze. Zroznicowanie gleb na kuli ziemskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy glebotworcze. Zroznicowanie gleb na kuli ziemskiej - strona 1 Procesy glebotworcze. Zroznicowanie gleb na kuli ziemskiej - strona 2 Procesy glebotworcze. Zroznicowanie gleb na kuli ziemskiej - strona 3

Fragment notatki:

Złożoność procesów glebotwórczych. Zróżnicowanie gleb na kuli ziemskiej. Pedosfera to sfera kuli ziemskiej obejmująca gleby. Gleba to zewnętrzna powłoka skorupy ziemskiej składająca się z cząstek mineralnych, organicznych, wilgoci i powietrza glebowego. Stanowi ona podłoże dla rosnących na niej roślin.
Gleby powstają w wyniku procesów glebotwórczych, które polegają na przemianie materii mineralnej w organiczną (pobierania przez organizmy glebowe składników mineralnych) i organicznej w mineralną (rozkładu szczątków organicznych).
Każda gleba składa się z tzw. poziomów glebowych , które składają się na profil glebowy : poziom próchniczy zawierający próchnicę (czyli mniej lub bardziej rozłożone szczątki organiczne) - jego miąższość decyduje o żyzności gleby;
poziom wymywania ( eluwialny ), z którego przesiąkająca w głąb gleby woda wypłukuje niektóre związki mineralne, głównie sole i związki wapnia;
poziom wmywania ( iluwialny ), w którym wypłukane wyżej związki chemiczne ulegają strącaniu;
poziom zwietrzeliny , w którym zachodzi większość procesów glebotwórczych; jest to poziom przejściowy pomiędzy podłożem skalnym a glebą właściwą;
skała macierzysta , stanowiące podstawę każdej gleby; decyduje ono o typie znajdujące się powyżej gleby.
Żyzność to zdolność gleby do zaspokajania potrzeb żyjących na niej roślin poprzez dostarczanie im odpowiednich składników mineralnych oraz wody.
Genetyczna klasyfikacja gleb pozwala wyróżnić gleby strefowe (charakterystyczne dla konkretnych stref klimatycznych i występujące pod konkretną formacją roślinną) i astrefowe (występujące w różnych strefach klimatycznych).
Gleby strefowe: TYP GLEBY KLIMAT CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PRZYKŁADOWE OBSZARY WYSTĘPOWANIA laterytowe, czerwonoziemy, żółtoziemy
równikowy wybitnie wilgotny
ze względu na intensywnie zachodzące procesy rozkładu oraz bardzo intensywne wymywanie, gleby te mają minimalną ilość próchnicy
zawierają związki glinu, manganu
w warunkach naturalnych występują na nich wilgotne lasy równikowe, lasy podrównikowe oraz sawanny
Kotlina Kongo, Madagaskar, Nizina Amazonki, płd.-wsch. Azja, płn. Australia
szaroziemy, buroziemy
zwrotnikowy suchy
zawierają minimalną ilość próchnicy
są bardzo płytkie i często zasolone
w warunkach naturalnych występują na nich pustynie i półpustynie
Australia, zach. wybrzeża Ameryki Płd., Afryka (Sahara, Namib), centralna Azja, Płw. Arabski
cynamonowe


(…)

…, zające, lemingi, borsuki, świstaki, susły, makaki, bażanty, sowy, pardwy, kaczki, sroki, sępy
Endemity to gatunki roślin lub zwierząt, które występują jedynie na pewnym określonym obszarze. Przykładami endemitów zwierzęcych są m.in. strusie w Afryce, wyjce i kapucynki w Ameryce Południowej, torbacze i stekowce w Australii, niedźwiedzie malajskie i pandy w Azji Południowo-Wschodniej.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz