Oceanografia fizyczna

note /search

Egzamin 2 z oceanografii

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1183

Podaj cztery cechy różniące wodę morską od czystej, zwykłej wody (2p) a) b) c) d) 2. Podaj przykład składnika wody morskiej należącego do (2.5p): jonów metali śladowych substancji żółtych zawiesin e) gazów rozpuszczonych 3. Gradient gęstości wody morskiej wyznacza (1p): a) termoklinę b) h...

Egzamin z oceanografii

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1064

1. Gradient gęstości wody morskiej wyznacza (1p): a) termoklinę b) haloklinę c) piknoklinę d) oksyklinę 2. Podstawowe procesy termodynamiczne w wodzie morskiej to (1p): a) kontrakcja, ściśliwość, prądy b) rozszerzalność cieplna,...

Kolokwium pytania gr 2 z oceanografii

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Gr 2 1. Przedstaw horyzontalny rozkład zasolenia wód Morza Bałtyckiego w ujęciu sezonowym. 2. Czym charakteryzuje się pionowy rozkład temperatury wód Morza Bałtyckiego w ujęciu sezonowym ? 3. Co oznacza pojęcie ro realne w odniesieniu ...

Kolokwium pytania z oceanografii

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 952

kartkowka I : 1. jak charakteryzuje sie horyzontalny rozklad temp wody w baltyku w wybranym sezonie 2.zasolenie wod w baltyku 3. pozrownaj sezonowy rozklad pionowy tem w baltyku południowym i botniku 4. porownaj zasolenie baltyku 5.jakie czynniki ksztaltują zasolenie baltyku 6. co decyduje o rozk...

Kolokwium z oceanografii

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

……………………………………… 1. Przedstaw horyzontalny rozkład temperatury wód Morza Bałtyckiego w ujęciu sezonowym. 2. Czym różni się piknoklina od termokliny i halokliny ? 3. Jak kształtuje ...

Pytania na egzamin z oceanografii

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1176

(imię nazwisko) 1. Gradient gęstości wody morskiej wyznacza (1p): a) termoklinę b) haloklinę c) piknoklinę d) oksyklinę 2. Podstawowe procesy termodynamiczne w wodzie morskiej to (1p): a) kontrakcja, ściśliwość, prądy b) rozszerzaln...

ATMOSFERA - Skład chemiczny

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

Budowa i znaczenie atmosfery ziemskiej Atmosfera - gazowa powłoka otaczająca kulę ziemską. Skład chemiczny atmosfery azot 78,08 % tlen 20,95 % argon 00,93 % dwutlenek węgla neon hel krypton 00,04 % wodór ksenon ozon Stałe składniki atmosfery: azotu, tlenu, argonu, w ilościach śladowych dwutlenek wę...

Metoda kwantyli - poziomy morza

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

Szacowanie maksymalnych poziomów morza met o dą kwantyli Dla projektowania budowli hydrotechnicznych niezbędna jest znajomość poziomów morza o zadanym prawdopodobieństwie ich występowania. Najważniejsze są stany wysokie, które mogą wystąpić raz na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, a najlepiej ki...

Wykres krzywej przewyższenia maksymalnych poziomów morza

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Wykres krzywej przewyższenia maksymalnych poziomów morza w temacie ćwiczeń KWANTYLE w excelu. Z tab. 3 zaznaczamy wybieramy kolumnę 1 i 3, wybieramy rys. scatter plot (bez punktów), powstaje wykres Zaznaczamy wykres i wybieramy Dane źródłowe, Serie, dodaj, wartości Y w miejsce pojawiającego się...

Plutonizm

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1554

Plutonizm Ważne pojęcia: plutonizm, intruzje magmowe SMS : Pluton w mitologii rzymskiej to bóg świata podziemnego, odpowiednik greckiego boga Hadesa Plutonizm - procesy geologiczne zachodzące w głębi skorupy ziemskiej związane z wdzie...