Wykład z mokradeł

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład z mokradeł - strona 1 Wykład z mokradeł - strona 2

Fragment notatki:


Wykład z mokradeł FUNKCJONOWANIE  EKOSYSTEMÓW  1. rodzaje mokradeł 2. mokradła w Polsce 3. torfowiska Biomy wodne   1. morza i oceany  2. jeziora  3. rzeki  4. torfowiska, bagna i mokradła 5. Mokradła (wetlands) - ekosystemy, których geneza wiąże się z siedliskami uwodnionymi w takim stopniu, że decyduje  ono o występowaniu higrofilnej roślinności oraz o akumulacji hydrogenicznych utworów glebowych. Rodzaje mokradeł   1. rozlewiska i płytkie zbiorniki (wetlands), nie będące jeziorami lub rzekami,           stale lub okresowo podtopione, np. mangrowe)    2. aluwia nadrzeczne  3. łąki i szuwary na torfie  4. lasy bagienne, np. zwortnikowe   5. tundra bagienna   6. torfowiska  Rodzaje mokradeł   1. rozlewiska i płytkie zbiorniki (wetlands), nie będące jeziorami lub rzekami, stale lub okresowo podtopione, np.  mangrowe)   Mangrowe - grząskie bagna o drobnoziarnistym i silnie uwodnionym podłożu mulistym, występujące w strefie pływów  u wybrzeży ciepłych mórz strefy międzyzwrotnikowej.  Są to nadmorskie płycizny, oddzielone od morza barierą rafy koralowej.  Typowym składnikiem roślinności tych bagien jest rodzaj  Rhizophora.   Żyworodność  (nasiona kiełkują już na roślinie)   Pandan, pochutnik, pandanus, rodzaj z rodziny pandanowatych, ok. 160 gatunków występujących w tropikach Afryki,  Azji, Australii i Polinezji. Krzewy lub drzewa rosnące najczęściej nad brzegami wód i posiadające korzenie podporowe. Rodzaje mokradeł   2. aluwia nadrzeczne  3. łąki i szuwary na torfie  4. lasy bagienne, np. zwortnikowe   5. tundra bagienna 6. torfowiska W Polsce mokradła dzielimy na:  nietorfowe (10% pow. kraju) torfowiska (3,9%). W Polsce, ze względu na rodzaj wód i sposób ich dopływu, można wyróżnić następujące rodzaje mokradeł: ombrogeniczne  – zasilane wodami opadowymi fluwiogeniczne  – zasilane wodami powierzchniowymi (zlewy rzeczne i stokowe). soligeniczne   – zasilane przez wody podziemne, dopływające z terenów wysoczyznowych  topogeniczne  – zasilane, podobnie jak soligeniczne, przez wody podziemne, lecz tworzące rozległy zbiornik płytko  zalegających wód gruntowych o znikomym przepływie. Torfowisko  −   ekosystem bagienny, stale i silnie uwodniony, zajęty przez zbiorowiska roślinne, których obumarłe  szczątki ulegają stopniowemu przekształceniu w torf.  Torf  −−   osad organiczny o wyraźnie widocznej strukturze roślinnej, deponowany w podłożu na drodze sedentacji  materiału biogenicznego. Torf powstaje w procesie torfienia.  Proces torfienia - częściowy rozkład masy roślinnej przy udziale mikroorganizmów, w warunkach ograniczonego  dostępu tlenu i zwykle w środowisku silnie zredukowanym (kwaśnym).

(…)

… rozkład masy roślinnej przy udziale mikroorganizmów, w warunkach ograniczonego
dostępu tlenu i zwykle w środowisku silnie zredukowanym (kwaśnym).
Typy torfowisk
Wysokie (ombrofilne) – zasilane wodami opadowymi, kwaśne i jałowe (oligotroficzne)
Niskie (reofilne) – zasilane wodami ruchliwymi (przepływowymi), bogate w sole biogeniczne (eutroficzne)
Przejściowe – o cechach pośrednich między w/w.
W Polsce jest 50.200 torfowisk zdecydowana większość to torfowiska niskie.
Torfowiska wysokie stanowią 3,1% powierzchni torfowisk i 8,4% ich liczby.
Ponad połowa torfowisk (52,5%) leży na pokładach gytii, co świadczy o ich jeziornym pochodzeniu.
Najwięcej torfowisk jest na Pojezierzu Mazurskim i Pomorskim
Największe kompleksy torfowiskowe w Polsce, o powierzchni przekraczającej 10.000 ha, położone są w dolinie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz