Ściąga na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ściąga na zaliczenie - strona 1 Ściąga na zaliczenie - strona 2 Ściąga na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:


Księżyc- Ziemia- odkształcenie  powierzch Zie,szczególnie otoczka wodna - w postaci przypływów i odpływów. zmienia się  wilgotność, ciśni atmosfer, temp, pole elektry i magnet;powiązane siłami grawitacji.Zie przyciąga Księż;Księż przyciąga Ziem.  Tempo pr.pierw zal: *cech fizjologic roślin;*dostępność substratów chem i klimatu, subs mineralnych (N, K,P, Mg,Ca)  Biosystem lądowy – strefa subdukcji.- proces polegający na wciąganiu jedne j płyty litosferycznej ( płyty oceanicznej) pod drugą  (oceaniczną lub kontynentalną). Strefy subdukcji są jednym z rodzajów granic zbieżnych (konwergentnych, kolizyjnych) płyt  litosfery.od czego za tempo produkcji i rozkładu (dekompozycja), akumulacja.- dostępność pierw odżywczych,- wilgotność-  rodzaj rozkładanej mat.Co wpływa na tempo dekomp mat- wilgotność sprzyja rozkładowi,- nasłonecznienie- obecność tlenu-  może z org lub bez - woda, CO2 Torf powstaje  w wyniku torfienia poleg na gromadzeniu i humifikacji szczątków roślinnych w  warh nadmiernego uwilgotnienia. W zależn od długotrwałości warunków beztlenowych mogą powstać utwory całkowicie  zhumifikowane – muły, lub częściowo zhumifikowane – torfy.Torf  utworem będącym efektem niepełnego rozkładu szczątków  roślinnych, zachodzącego w warunkach długotrwałego lub stałego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Torf składa się z  nierozłożonych szczątków roślin, oraz humusu.. Co jest potrzebne do życia?- galaktyka owalna- brak możliwości powstania  pierwiastków koniecznych do powstania życia(H i He) więc życie tam nie istnieje- galaktyka spiralna- nowe gwiazdy powstają,  obcność He,H- energia słoneczna jest naszym podstawowym pożywieniem, tworzy się łańcuch pokarmowy (rośliny,  roślinożercy, drapieżnicy), gdyby nie energia słoneczna życie by nie powstało- niewyobrażalnie duże rozmiary słońca, daje nam  energie, broni przed zabójczym wpływem kosmosu i jest szkodliwe- magnetosfera odcina obszar ziemi od wiatru kosmicznego-  powstaje jako efekt wirów w ciekłym jądrze wokół ziemi. Księżyc … oddziaływanie pływów na płaszcz skorupy ziemskiej-  przyciąganie księżyca powoduje na ziemi pływy wody (odpływy i przypływy na 66% planety) - grawitacja - skład atmosfery  pozwolił na powstanie takiego białka jak nasze-para wodna, amoniak- powstały aminokwasy i węglowodany; atmosfera tłami  wahania ciepła - księżyc pełni rolę tarczy- przechwytuje ciała kosmiczne przelatujące blisko ziemi, stabilizuje kierunki osi  obrotu ziemi(23,50, inaczej nie było by. Cechy żywego organizmu: - metabolizm - zdolność do rozmnażania - odbieranie  bodźców zewnętrznych

(…)

… niezmienny.Gleby jałowe.-laterytowe. bardzo dużą koncentracją
biomasy, 60-800 t/ha. bardzo rozwinięta struktura pionowa drzewostanów. nad rzekami występują tzw. lasy galeriowe-bujny
las tropikalny, pełen lian, epifitów,ptaków i małp. Las liściasty-umiarkow.Stosun wysokie i dość równomiernie rozmieszopady
750-1500 mm w ciągu roku. wysokopienny las, złożony z drzew szpilkowych lub liściastych, albo z drzewostanów…
… lasy liściaste,zrzucające liście
na zimę (grądy i dąbrowy).Regiel dolny (do 1250 – zdomin przez buczyny.również świerk, jodła, jawor. Miejscami łąki.Regiel
górny–prawie w całości bory świerkowePiętro kosówki-niskie zarośla, dominuje kosówka.Piętro hal-roślin wysokogórska,
murawy P.turni-rzadko rośliny,gł mchy, porostyP.niwalne- wiecznych śniegów
J.oligotroficzne- ubogie w fosfor (<10 mgPcałk./l…
…, a także
krzewów i krzewinek. najwięcej drewna.Ogromna masa ściółki – przeważnie ok.
100 t/ha.Wilg.las równik. Tropiki:Klimat ciepły, b.wilgotny i w ciągu roku w
zasadzie niezmienny.Gleby jałowe.-laterytowe. bardzo dużą koncentracją
biomasy, 60-800 t/ha. bardzo rozwinięta struktura pionowa drzewostanów. nad
rzekami występują tzw. lasy galeriowe-bujny las tropikalny, pełen lian,
epifitów,ptaków i małp. Las…
…, ze wzros wysok n.p.m
spadek tempe w przybliżeniu 6°C na 1000 m. Prowadzi do wytworzenia
pionowej strefowości formacji roślinnych Opady w górach- zal od wystawy i
położ geografi danego łańcucha.Pogórze lasy liściaste,zrzucające liście na zimę
(grądy i dąbrowy).Regiel dolny (do 1250 – zdomin przez buczyny.również
świerk, jodła, jawor. Miejscami łąki.Regiel górny–prawie w całości bory
świerkowePiętro kosówki…
…-niewielki.Pustynia- suchy i b.suchy klimatu, Opady 200=250 mm w
ciągu roku.rośliny korzyst z wody zgromadzonej na powierzchni podłoża, głównie z rosy. parowanie powierzchn jest bardzo
szybkie,- dobowe wahania temperatury niezwykle duże,- procesy glebowe w zasadzie zahamowane,- produkcja pierwotna
bardzo niska.skaliste (hamada)-życie w szczelin.żwirowe (serir)–słabo zasolone i niemal zupełnie pozbawione roślin…
…)- dobrze natleniony hypolimnion (> 50%)- głębokie, przez co iloraz objęto
epi- do hypolimnionu < 1- mała produkcja pierwotna (50 - 300 mg C/m2/dzień);mezotroficzne(cechy między oligo- i eu-)umiar zasobne w fosfor (10 - 30 mgPcałk./l)- natlenienie hypolimnionu pośrednie między oligo- i eu-, rzadko deficyt O2.głębokość różna, przeważnie znaczna- produkcja pierwotna > 300 < 1000 C/m2/dzień; eutroficzne- zasobne…
… przyziemnych mchów i porostów,z
niewielkim dodatkiem traw i turzyc. Tundra krzewinkowa w miejscach suchych.Lasotundra -strefa przejścia między tundrą a
tajgą - jest to tundra mszysto-porostowa z płatami niskiej tajgi TajgaBorealny las iglasty;Klimat surowy.W Europie umiarkow
chłodny, na Syberii– kontynentalny i bardziej surowy. Suma opadów waha 300-700mm, większość na zimę. Krotki okres
wegetacy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz