Pochodzenie ropy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pochodzenie ropy - wykład - strona 1 Pochodzenie ropy - wykład - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 4 STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE  EKOSYSTEMÓW  LĄDOWYCH  Pochodzenie ropy 1.  Powstała jako produkt rozkładu mikroorganizmów, glonów i wymarłych zwierząt wodnych, które żyły na Ziemi w  dawnych okresach geologicznych, miliony lat temu. (Teoria sformułowana przez: Engler i Hoefer i w roku 1877  polskiego uczonego Bronisława Radziszewskiego.  2.  Powstała ona w reakcjach chemicznych węglików metali, wchodzących w skład jądra Ziemi z wodą. Reakcje te  prowadziły rzekomo do powstania węglowodorów. Teorię wysunął w wieku XIX rosyjski chemik Mendelejew.  Współcześnie powszechnie przyjęta jest teoria Englera, Hoefera i Radziszewskiego, wywodząca pochodzenie ropy  naftowej z dawnych morskich organizmów żywych . Obecnie spośród pierwiastków wchodzących w skład żywych organizmów, najbardziej rozpowszechnionymi są,  kolejno:  H ,  O ,  C ,  N ,  S  i  P .  CYKL BIOGEOCHEMICZNY -  czyli krążenie materii pod wpływem sił geofizycznych i biologicznych.  Strategie metaboliczne ORGANIZMY:                    źródło węgla  heterotrofy  -                              związki organ.             chemoheterotrofy                  -     źródło energii            zwierzęta,   pierwotniaki                                          energia chem.            grzyby, liczne bakterie   fotoheterotrofy              -                              promieniowanie           bakterie purpurowe          i zielone, purpurowe            bakterie siarkowe                                                                  źródło węgla  autotrofy                                               -                        CO2  chemoautotrofy                                  -                                źródło energii          bakterie wodorowe                                                 energia chem.                      nitryfikacyjne                 siarkowe, żelaziste        fotoautotrofy                -                      promieniowanie              rośliny, sinice   Współcześnie 1 mld. ton węgla rocznie (

(…)

… energii
energia chem.
autotrofy
chemoautotrofy
bakterie wodorowe
nitryfikacyjne
siarkowe, żelaziste
fotoautotrofy
promieniowanie
rośliny, sinice
Współcześnie 1 mld. ton węgla rocznie (< 1% węgla asymilowanego), nie uczestniczy w obiegu. Korzystając z paliw
kopalnych człowiek uwalnia do atmosfery pięciokrotnie więcej węgla, co prowadzi do pojawienia się skutków w
postaci tzw. „efektu cieplarnianego”.
Zmiany temperatury na Ziemi
Zmiany temperatury i zawartości dwutlenku węgla w atm.
Wybuch Wulkanu Pinatubo
Tempo wzrostu zawartości dwutlenku węgla w powietrzu
Wybuch Etny
Efekt cieplarniany ⇒wzrost temperatury atmosfery z powodu dodatniego bilansu energii promieniowania
słonecznego, wywołanego przyrostem stężenia niektórych gazów w atmosferze Ziemi.
Metan – gaz cieplarniany, jego zdolność do zatrzymywania ciepła przekracza dwudziestokrotnie możliwości dwutlenku
węgla.
Metanowe złoża
Tlenek azotu i freon
Dziura ozonowa
Skutki wzrostu zawartości CO2 w atmosferze
1. Podniesie się poziom mórz, co spowoduje zatopienie żyznych terenów rolniczych na wybrzeżach
2. Stopi się znaczna część wiecznej zmarzliny w strefach podbiegunowych
3. Zwiększy się parowanie, wzrosną opady
4. Wzrośnie produkcja biomasy w wyniku przyspieszenia asymilacji
5. Nastąpią zmiany ilościowe i jakościowe w biocenozach
6. Granica między lasami liściastymi i iglastymi przesunie się dalej na północ i w wyższe partie gór
7. Nadmiar CO2 zaburzy krążenie azotu atmosferycznego
8. Zmienią się niektóre cechy biologii gatunków, np. czas kwitnienia
9. Wydłuży się okres wegetacyjny upraw, zwłaszcza w Kanadzie, Rosji i w północnej Europie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz