Politechnika Gdańska - strona 99

Typy zanieczyszczeń glebowych

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1337

Typy zanieczyszczeń glebowych Z występowaniem zanieczyszczeń glebowych związane są dwa pojęci a1: Zanieczyszczenia obecne w glebie: • makrozanieczyszczenia    –   grupa   związków   lokalnie   i/lub   okresowo  występujących w środowisku w stężeniach wyższych niż określanych jako tło, do grupy  t...

Toksykologia - ściąga na zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

Psilocybe mexicana –Psylocybina,psylocyna,Baeocystyna,Norbaeocystyna; semianceata;cyandibrilose; cubensis;  cyanensis;africanus. Serotonina  (neuroprzekaźnik, neurotransmitter)-Wyst w:Psylocybe, Conocybe, Inocybe  (strzępiak), Copelandia...

Toksykologia - wykład1

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1526

TOKSYKOLOGIA Metabolizm glikolu etylenowego  Metabolit w tym wypadku kwas szczawiowy może być bardziej toksyczny od formy  macierzystej. Kwas szczawiowy jest toksycznym metabolit glikolu etylenowego powodujący  zatrucia.  BORYGO - nazwa handlowa popularnego w Polsce płynu  do chłodnic samochodowy...

Toksykologia - wykład 2

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1288

TOKSYKOLOGIA Difenacoum  Dawka doustna LD50: szczury 1,8 mg/kg, myszy 0,8 mg/kg, królik 2 mg/kg  RODENTYCYDY rodentycydy  (łc.  rodens, -ntis  ‘gryzący’ od  rodere  ‘gryźć’ +  occidere  ‘zabić’)  chem.  środki  toksyczne służące do zwalczania szkodliwych 

Toksykologia - wykład 6

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1701

TOKSYKOLOGIA Olej rycynowy – wytwarzany z nasion. Zawiera toksyczne białko, które jest nierozpuszczalne  w tłuszczu, więc można go wydzielać.  Ricinus communius  – „rącznik” rośnie w klimacie lekko ciepłym, do 3 metrów.  Siła toksyczności (...

Toksykologia,skażenie żywności

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1155

TOKSYKOLOGIA Tabela. 1. Ekspertyzy skażonej żywności wykonane w latach 1987-1999  Rok Liczba ekspertyz, w  których dostarczono do  badania próby żywności Liczba ekspertyz, w  których wykryto w  żywności obce substancje 1987 39 25 1988 30 7 1989 35 12 1990 28 8 1991 25 17 1992 28 13 1993 36 15 199...

Toksykologia, związki cynoorganiczne

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

TOKSYKOLOGIA ZWIĄZKI CYNOORGANICZNE (OTCs)  Są to głównie pestycydy (głównie działanie antyporostowe). Człowiek używa związków  cynoorganicznych najczęściej ze wszystkich istniejących 

Toksykologia, transport aktywny

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

TOKSYKOLOGIA Transport aktywny Warunki:  - niezbędna jest obecność specyficznej dla błony substancji przenośnikowej - konieczny jest dopływ energii z procesów metabolicznych  aby system funkcjonował - proces może zostać zahamowany (inhi...

Trzy procesy tworzenia się moczu

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1904

TOKSYKOLOGIA Trzy procesy tworzenia się moczu: 1) przesączanie kłębkowe 2) wchłanianie (resorpcja) zwrotne 3) wydzielanie kanalikowe ciśnienie krwi + pory  filtracja  krew: 12kPa (90mmHg)  torebka kłębuszka nerkowego – mocz pierwotny: 6,67kPa (50mmHg) Człowiek: sączenie 130cm3 pramoczu/minutę   ...

Rozmnażanie zwierząt - kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • dr Renata Urbanek
 • Biologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1225

77 Gąbki Parzydełkowce Płazińce Pierścienice Mięczaki Jamochłony Szkarłupnie Strunowce Nicienie Opis Nie  tworzą  tkanek Promienista  symetria ciała.  Ciało  dwuwarstwow e. Dwubocz na  symetria,  spłaszczo ne ciało Metameryc zna budowa  ciała,  Pancerz,  muszla  wapienna Brak szkieletu lub  wapie...