Typy zanieczyszczeń glebowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
  Typy zanieczyszczeń glebowych - strona 1

Fragment notatki:


Typy zanieczyszczeń glebowych Z występowaniem zanieczyszczeń glebowych związane są dwa pojęci a1: Zanieczyszczenia obecne w glebie: • makrozanieczyszczenia    –   grupa   związków   lokalnie   i/lub   okresowo  występujących w środowisku w stężeniach wyższych niż określanych jako tło, do grupy  tej zaliczane są kwasy dostające się gleby wraz z opadami oraz substancje stosowane  jako nawozy. • mikrozanieczyszczenia    – dostające się do ziemi substancje naturalne bądź  pochodzenia   antropogenicznego,   które   modyfikują   kluczowe   reakcje   biochemiczne  organizmów żywych, mogą być toksyczne już w bardzo małych stężeniach i bardzo  często   wywołują   zatrucia   chroniczne.   Do   mikrozanieczyszczeń   zaliczamy  trzy   duże  grupy zanieczyszczeń:  mikrozanieczyszczenia organiczne – metale ciężkie i ich sole,  niepestycydowe mikrozanieczyszczenia organicznme – WWA, lekkie rozpuszczalniki  organiczne,   chlorowcopochodne   różnych   węglowodorów,   aminy   aromatyczne,  plastyfikatory,   związki   powierzchniowo   czynne   oraz   pozostałości   materiałów  wybuchowych wybuchowych bojowych środków trujących,  pestycydy. 1  Podstawą rozróżnienia tych pojęć jest rozległość i charakter występującego zjawiska oraz jego wpływ na  środowisko, a) zanieczyszczenie gleby  dotyczy powierzchniowej warstwy gleby i  dużego obszaru; może być ono  spowodowane przez opad atmosferyczny,  rolnictwo, transport itd., działania mające  na celu ograniczenie negatywnego wpływu  zanieczyszczenia na środowisko  prowadzone są przede wszystkim  u źródła jego powstawania. b)   skażenie gleby  – dotyczy dużo mniejszego  obszaru, jest to zjawisko punktowe –  „trójwymiarowe” i dotyczy powierzchniowej  warstwy gleby jak  i warstw położonych głębiej; jego źródło jest  lokalne, np. składowisko odpadów, katastrofa  ekologiczna; zjawisko skażenia jest  zagrożeniem nie tylko dla funkcjonowania  i produktywności gleb ale także wód  podziemnych powietrza oraz pośrednio życia  i zdrowia ludzi  i zwierząt; działania mają na celu eliminację  samego skażenia, a w dalszym etapie źródła  jego powstawania.   ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz