Rozmnażanie zwierząt - kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozmnażanie zwierząt - kolokwium - strona 1 Rozmnażanie zwierząt - kolokwium - strona 2 Rozmnażanie zwierząt - kolokwium - strona 3

Fragment notatki:


77 Gąbki Parzydełkowce Płazińce Pierścienice Mięczaki Jamochłony Szkarłupnie Strunowce Nicienie Opis Nie  tworzą  tkanek Promienista  symetria ciała.  Ciało  dwuwarstwow e. Dwubocz na  symetria,  spłaszczo ne ciało Metameryc zna budowa  ciała,  Pancerz,  muszla  wapienna Brak szkieletu lub  wapienny Wtórouste,  pięcioramienista  symetria Wtórouste,  dwuboczn a symetria Wór powłokowo- mięśniowy Rozr odczy Bezpłc iowo  Bezpłciowe i  płciowe Obojnaki Rozdzielno płciowe lub  obojnaki Obojnaki  lub  rozdzieln opłciowe Rozdzielnopłciow e lub obojnaki Rozdzielnopłciow ość rozdzielnopłciowość Nerw owy brak pasmowy pasmowy drabinkowy Zwoje  nerwowe siateczkowy Zdecentralizowan y Obecny ( pnie  nerwowe) Wyda lnicz y brak brak protonefr ydialny metanefrydi alny Zmodyfik owane  metanefry dia brak brak Obecny  ( protonefrydialny) Odde chow y brak brak Brak  ( cała  pow.  ciała) Przez  powłokę  ciała Skrzela i  płuca brak Wyrostki skórne Płuca lub  skrzela brak Krąże nia brak brak brak zamknięty Otwarty  lub  częściow o  zamknięt y brak Prosty ( hemalny) Serce po  stronie  brzusznej,  zamknięty niewyspecjalizowany Pokar mow y bark Brak  brak rurkowaty Bardzo  rozwinięt y Jama gastralna Krótki przewód pok. Cecha Kręgouste Ryby Płazy Gady Ptaki Ssaki Środowisko woda woda Woda/ląd ląd ląd ląd Ukł.  Oddechowy Workowate  skrzela skrzela Płuca i  skóra Płuca  gąbczaste Worki  powietrzne Płuca +  przepona Ukł. Krążenia Zamknięty,  jeden obieg Zamknięty,  jeden obieg Zamknięty,  dwa obiegi Zamknięty,  dwa obiegi Zamknięty,  dwa obiegi Zamknięty,  dwa obiegi Ukł. Ruchu Szkielet  chrzęstny  lub kostny Szkielet  chrzęstny  lub kostny Szkielet  chrzęstny  lub kostny Szkielet  chrzęstny  lub kostny Szkielet  chrzęstny  lub kostny Szkielet  chrzęstny lub  kostny Ukł.  Nerwowy mózgowie mózgowie mózgowie mózgowie mózg Ukł.  Rozrodczy Rozdzielno płciowe,  zapłodnieni e zewn  ętrzne Rozdzielno płciowe,  zapłodnien ie zewn  ętrzne Rozdzielnop łciowe,  zapłodnieni e zewn  ętrzne Rozdzielnop łciowe,  zapłodnienie  wewnętrzne Rozdzielnop łciowe,  zapłodnienie  wewnętrzne Rozdzielnopłci owe,  zapłodnienie  wewnętrzne Ukł.  Pokarmowy planktonoż erne drapieżne drapieżne Rozmnażanie się zwierząt     :    Komórki rozrodcze są zróżnicowane na męskie - plemniki i żeńskie –  komórki jajowe. Jest to zjawisko oogamii.  Gąbki:  Dwuwarstwowe zwierzęta, nie tworzą tkanek, żywią się zawiesiną powstającą w wodzie, 

(…)

… (rzeczny, morski, strumieniowy, ukraiński)
RYBY: jesiotr zachodni, kiełb białopłetwy, strzelba błotna, babka czarna, głowacz białopłetwy.
GADY: gniewosz plamisty, wąż eskulapa, żmija zygzakowata, żółw błotny,
PTAKI: pelikan różowy, kormoran mały, bocian biały, bocian czarny, orlik krzykliwy, żuraw.
SSAKI: zając bielak, świstak, wiewiórka pospolita, nornik śnieżny, foka obraczkowana.
Tkanki zwierzęce…
….
Płazińce: dwuboczna symetria i spłaszczone ciało, obecność pasmowego układu nerwowego,
protonefrydialny układ wydalniczy, oddychanie całą powierzchnią ciała lub beztlenowo
( pasożyty ), płazińce to obojnaki. Gatunki pasożytnicze: motylica wątrobowa, tasiemiec uzbrojony,
nieuzbrojony, bąblowcowy, bruzdogłowiec szeroki.
Obleńce: oddychanie całą powłoka ciała, brak układu oddechowego, niewyspecjalizowany…
… przekształca się w plerocerkoid. Po zjedzeniu
przez człowieka takiej ryby larwa w jego jelitach przeobraża się w dorosłego tasiemca.
Płazińce (tasiemiec nieuzbrojony/uzbrojony): Człon macierzysty wypełniony jajami zostaje
wydalony i potem zjedzony przez bydło (krowa) ( np. z trawy ) W jelicie krowy wylęga się
onkosfera ( z haczykami ). Larwa ta przedostaje się do mięśni i przekształca w wągra. Żywicielem…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz