Toksykologia, związki cynoorganiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Toksykologia, związki cynoorganiczne - strona 1 Toksykologia, związki cynoorganiczne - strona 2 Toksykologia, związki cynoorganiczne - strona 3

Fragment notatki:


TOKSYKOLOGIA ZWIĄZKI CYNOORGANICZNE (OTCs)  Są to głównie pestycydy (głównie działanie antyporostowe). Człowiek używa związków  cynoorganicznych najczęściej ze wszystkich istniejących związków metaloorganicznych, np.  arsen bardzo łatwo łączy się w związki arsenoorganiczne, ale niestety jest to pierwiastek zbyt  toksyczny. Dzielimy je na 4 główne grupy: 1) R4Sn 2) R3SnX (znalazły największe zastosowanie)  3) R2SnX2 4) RSnX3 Pierwszą syntezę związku cynoorganicznego, którym był dijodek dietylocyny zsyntezował w  1853 roku Sir Edward Frankland.  1859r – synteza tetraetylocyny 2001r – znano już 800 związków cynoorganicznych, głównie zsyntetyzowanych przez  człowieka   przez 100 lat nie używano związków cynoorganicznych do niczego, gdyż nie znaleziono dla  nich odpowiedniego użycia. Dopiero w 1940r zaczęto używać ich do mas plastycznych, do  PCV.  Zastosowanie:  Na szeroką skalę związków cynoorganicznych (głównie tributylocynę) używa się jako  środków antyporostowych dodawanych do farb używanych na statkach, jachtach, różnych  konstrukcji podwodnych, sieci. Wyróżniamy trzy typy farb: • gdzie jest ciągłe uwalnianie substancji aktywnej do wody • gdzie matryca jest zmywalna oraz ablatywna (?) • gdzie występuje powłoka samopolimerujące (?) – zmywaniu ulega hydrofilowa część  farby W gospodarstwie domowym tributylocynę głównie można było spotkać w papierze do  smażenia.  Tabela 1. Przemysłowe zastosowanie związków cynoorganicznych  Przemysłowe zastosowanie Funkcje OTC Stabilizator PCV stabilizują one właściwości  termiczne materiałów  (odporność na degradację pod  wpływem temperatury i  promieniowania UV) R2SnX2 RSnX3 R=metylo (Me), butylo (Bu),  oktylo (Oct) Farby antyporostowe Biocydy R3SnX R=Bu, fenylo (Ph) Agrochemikalia  FungicydyInsektycydy,  „miticide“, substancje  antyodżywcze R3SnX  R=Bu, Ph, cykloheksylo (Cy) Ochrona drewna Insektycydy, fungicydy Bu3SnX Produkcja szkła Prekursor dla tlenku (IV)cyny  Bu3SnX, Me2SnX2, RSnX3  R=Me, Bu Ochrona materiałów (kamień,  skóra, papier) Fungicydy, Algicydy,  Bakteriocydy Bu3SnX Impregnacja tekstyliów Insektycydy, substancja  antyodżywcza Ph3SnX Farmy drobiu Odrobaczacz Bu2SnX3 Środki ochrony roślin R3SnX Toksyczność:  Dijodek dietylocyny stosowano jako związek antyseptyczny  (gr.  anti  - przeciw  sepsis  -  gniciu, dosłownie:  zapobieganie gniciu ) - postępowanie odkażające, mające na celu  niszczenie  drobnoustrojów na  skórze , błonach śluzowych, w  zakażonych  ranach. W   przeciwieństwie  do dezynfekcji, a ntyseptyka nie dotyczy odkażania przedmiotów) zakażeń 

(…)


13
Me3SnOH
540
Me2SnCl2
74
MeSnCl3
1370
Ph3SnOH
125
Hex3SnOAc
1000
Oct4Sn
50 000
Objawów specyficznych zatruć związkami cynoorganicznymi nie ma: wymioty, bóle brzucha
itp.
Tabela 3. Ilość MBT+TDBT+TBT u mieszkańców Gdańska w 1994 roku
Lata
Płeć
Wątroba ng/g m.m.
67
M
2,7
55
M
2,4
55
K
45
82
K
27
57
?
55
47
M
15
45
M
25
67
K
53
55
K
45
Tabela 4. Stężenie butylocyny w mięśniach ryby [ng/g m.m…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz