Podział zanieczyszczeń - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział zanieczyszczeń - wykład - strona 1 Podział zanieczyszczeń - wykład - strona 2 Podział zanieczyszczeń - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Podział zanieczyszczeń -metale i metaloidy -azotany i fosforany -związki organiczne -pestycydy METALE -połyskliwy wygląd -przewodniki (elektrotechnika) -trwałe w środowisku -biotransformacji zwiększa toksyczność (metyzacja Hg)
Reakcja z grupami sulfonowymi, karboksylowymi i fosforowymi białek. Zmiany w syntezie białek i zaburzenia syntezy ATP. Działanie -rakotwórcze As, Cd, Hg -mutagenne Pb, Cd, Hg -teratogennie Pb, Hg -alergizujące Ni, Cr Niezbędne -w organizmie wchodzą w skład biokatalizatorów, uczestniczą w metabolizmie -Zn, Fe, Cu, Se -toksyczne Hg, Pb, Cd, As Związki metaloorganiczne -bardziej toksyczne -np. metyl ortęć, organiczne związki cyny, tetraetylenek ołowiu Organiczne związki cyny - tributylocyna TBT (nC4H9)3-Sn-x x  anion -bezbarwne, żółte ciecze -słaby zapach -temp wrzenia 170 o C, słabo rozpuszczalna w H2O, rozp w etanolu i innych organicznych -trwałe w środowiskach obojętnym w temp pokojowej, hydrolizują w gorącej H2O -zastosowanie, moluskocyd (przeciw mięczakom), składnik farb antyporostowych TBT zawartość w środowisku zwiększa się organizmach żywych wzdłuż łacucha pokarmowego (biomagnifikacja)
Toksyczność 1-10 ng/dm3 są szkodliwe dla ślimaków i ostryg, 1-2 ng/dm3 wywołuje chroniczne zatrucia alg, zooplanktonu, małży i narybka.
Zanik populacji ostryg, zjawisko imposeksu - cechy męskie u samic (zaburzenie syntezy estrogenów i estradiolu) Tetraetylenek ołowiu - przeciwstukowy, wycofany w Polsce w 2005, w paliwach lotniczych nadal stosowany 0,56 g/dm3
Toksyczność ołowiu
Azotany i fosforany Źródła azotu -emisja tlenków azotu do atmosfery -nawożenie (rolnictwo)
Źródła fosforanów -zrzut ścieków -środki piorące i detergenty -nawożenie i wzrost erozji w zlewni Eutrofizacja - w środowiku wodnym, tworzenie zakwitów glonów co powoduje niedobór tlenu Zanieczyszczenia organiczne -polichlorowane bifenole PCB -dioksyny i furany -węglowodory -pestycydy -detergenty POLICHLOROWANE BIFENYLE (PCB) Mieszanina kontenerów - 209
1-10 atomów Cl
Różne rozmieszczenie w cząsteczce bifenylu
Syntetyczne, bezbarwne , bladożółte lub ciemnobrązowe ciecze o łagodnym zapachu węglowodanów Zastosowanie PCB kondensatory, transformatory, wymieniacze cieplne
układy hydrauliczne, płyny hydrauliczne
oleje smarowe, plastyfikatory farb
kleje samoprzylepne, kity uszczelniające
tworzywa sztuczne Właściwości PCB kumulacja w łańcuchu pokarmowym
odkładają się w tkance tłuszczowej organizmów żywych
słaba biodegradacja

(…)

… - wpływ na rozmnażanie
zanikanie populacji foki obrączkowanej i foki szarej w Bałtyku
niezdolność samic do rozrodu
śmiertelność płodów u samic norek, którym podawano PCB (kumuluje się w tłuszczu)
WĘGLOWODORY AROMATYCZNE
monocykliczne (benzen, toluen, ksylen, styren)
policykliczne (WWA) wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
Benzen zastosowanie
rozpuszczalnik
surowiec wyjściowy do dalszej syntezy…
…, zwyrodnienie tłuszczowe mięśnia sercowego
zatrucia ostre - na skutek wchłaniania benzenu drogą oddechową
zatrucia przewlekłe
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA
od 2 do kilkunastu pierścieni aromatycznych
mała masa cząsteczkowa - gazy, większość - ciecze, ciała stałe
bezbarwne, białe, jasnożółte lub jasnozielone kryształy
słabo polarne
rozpuszczalność:
w wodzie - słabo
w rozpuszczalnikach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz