Toluen

note /search

Periodyczna destylacja - ćwiczenia

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1379

oznaczono metodą refraktomeryczną. 5. Wyniki pomiarów Mieszanina n-heksan-toluen o temperaturze wrzenia 92oC...

Destylka - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

jest wyznaczenie krzywej równowagowej ciecz - para w ukłądzie heksan - toluen. Zadane parametry Roztwory heksan...