równowagi ciecz-para w układzie dwuskładnikowym - labolatorium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2835
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
równowagi ciecz-para w układzie dwuskładnikowym - labolatorium  - strona 1 równowagi ciecz-para w układzie dwuskładnikowym - labolatorium  - strona 2 równowagi ciecz-para w układzie dwuskładnikowym - labolatorium  - strona 3

Fragment notatki:

GRUPA NR: 24.
ZESPÓŁ: 2.
ĆWICZENIE NR: 7
Wyznaczanie krzywych równowagowych ciecz-para dla roztworów doskonałych.
DATA WYKONANIA ĆWICZENIA:
23.03.2004 r.
ZESPÓŁ:
OCENA:
1. WSTĘP TEORETYCZNY:
Roztwór doskonały jest to układ, w którym potencjał chemiczny spełnia w całym zakresie stężeń zależność:
Warunkiem równowagi fazowej dwuskładnikowego układu ciecz-para jest równość potencjałów:
Prawo Raoulta opisuje równowagę parowania roztworu doskonałego.
p1, p2 - ciśnienie cząstkowe
p1*, p2* - sprężystość pary nasyconej nad czystą cieczą.
Stosunek sprężystości pary każdego składnika mieszaniny do jego prężności pary w czystej cieczy jest w przybliżeniu równy ułamkowi molowemu tego składnika w roztworze.
Prawo Raoulta stosuje się ściśle do roztworów doskonałych roztwory rzeczywiste wykazują jednak różne odchylenia od prawa Raoulta dodatnie i ujemne.
Odchylenie dodatnie:
Ciśnienie cząstkowe skł. nad roztworem jest większe od wynikającego i prawa Raoulta.
Oddziaływania A - B są słabsze od A- A i B- B, odległości międzycząsteczkowe po zmieszaniu są większe jak w cieczach czystych, a energia potencjalna wzrasta.
Ciepło mieszania jest dodatnie, - reakcja endotermiczna.
Objętość roztworu jest większa od objętości roztworów czystych.
Odchylenie ujemne:
Ciśnienie cząstkowe skł. nad roztworem jest mniejsze od wynikającego z prawa Raoulta.
Oddziaływania A- B są silniejsze od A- A i B- B, odległości międzycząsteczkowe po zmieszaniu są mniejsze jak w cieczach czystych, a energia potencjalna maleje.
Ciepło mieszania jest ujemne; - reakcja egzotermiczna;
Objętość roztworu jest mniejsza od objętości roztworów czystych;
Destylacja jest procesem fizykochemicznym. Polega on na ogrzewaniu roztworu wieloskładnikowego do temperatury wrzenia pod stałym lub programowym ciśnieniem. W wyniku ogrzewania roztworu doskonałego mieszanina zaczyna wrzeć. Wytworzona para zawiera więcej składnika bardziej lotnego niż roztwór wyjściowy. Z pary po skropleniu powstaje kondensator o niższej temperaturze wrzenia.W wyniku powtarzających się procesów kondensacji i wrzenia można dokonać całkowitego rozdziału substancji niezbędnych warunkiem stosowania taj metody jest, aby skład pary różnił się od składu cieczy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz