Niebezpieczne związki organiczne - chlorowane związki aromatyczne i dioksyny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niebezpieczne związki organiczne - chlorowane związki aromatyczne i dioksyny - strona 1 Niebezpieczne związki organiczne - chlorowane związki aromatyczne i dioksyny - strona 2

Fragment notatki:

NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI ORGANICZNE    CHLOROWANE ZWIĄZKI AROMATYCZNE    Istnieje duża różnorodność chlorowanych związków aromatycznych.  Ze względu na znaczne zagrożenie środowiska najdokładniej zbadano polichlorowane  bifenyle i terfenyle.    PCB są stosowane przy produkcji:  • Transformatorów  • Tworzyw sztucznych  • Plastyfikatorów  • Materiałów przylepnych  • Farb ochronnych (np. do malowania łodzi)  • Kalki maszynowej  • Płynów elektroizolacyjnych  • Cieczy hydraulicznych  • Smarów itp.    Szacuje się, że na świecie wyprodukowano dotychczas ok. 1mln ton PCB, z czego ok. 40%  odprowadzono do środowiska.    Polichlorowane bifenyle są związkami niejonowymi o bardzo małej rozpuszczalności, w  wodzie.  Mają one właściwości litofilne i są rozpuszczalne w wielu rozpuszczalnikach organicznych.  Rozpuszczalność PCB w wodzie maleje ze wzrostem liczby atomów chloru w cząsteczce.    PCB są związkami wolno rozkładającymi się i długo utrzymującymi się w środowisku.  Okres półtrwania wynosi 10 – 15 lat.  Pomimo małej lotności PCB mogą wyparować z wody.  Właściwości hydrofobowe powodują, że PCB mogą gromadzić się na granicy faz „woda  powietrze”, co powoduje szybsze ich utlenianie się.  PCB adsorbują się na cząstkach stałych, a głownie na materii organicznej, m. in. na  substancjach humusowych.    Występowanie  Pomimo zmniejszania się światowej produkcji PCB w środowisku występują znaczne ilości  tych związków w skutek ich odporności na rozkład.  PCB dostają się do wód powierzchniowych ze ściekami, spływem powierzchniowym a także  wodami opadowymi.  PCB wprowadzone do wód powierzchniowych adsorbują się łatwo na zawiesinach i osadach  dennych.  PCB występują w wodach zwykle w małych stężeniach, ale łatwo ulegają bioakumulacji w  organizmach wodnych (szczególnie w rybach o dużej zawartości tkanki tłuszczowej i  małżach).    PCB nie wykazują silnej toksyczności ostrej, lecz oddziaływają niekorzystnie na rozwój  roślin.  Hamują one proces fotosyntezy i zmniejszają zawartość chlorofilu.  PCB są toksyczne dla bezkręgowców, mniej toksyczne dla ryb.  Ze względu na szkodliwe działanie na organizm człowieka dopuszczalna zawartość PCB w  jadalnych częściach ryb wynosi 5mg/kg wg ustawodawstwa USA.    DIOKSYNY    Nazwa dioksyny obejmuje 75 różnych] polichlorowanych di-benzo-o-dioksyn (PCDD)  Ze wzrostem liczby chloru zmniejsza się zdolność do rozkładu tych związków w  środowisku.  Rozpuszczalność dioksyn w wodzie jest bardzo mała.    PCDD nie są specjalnie produkowane i nie mają bezpośredniego zastosowania. 

(…)

….
• Symptomy zatrucia przez TCDD dotyczą głownie zmian w wątrobie i systemie nerwowym.
• „pomarańczowa substancja” stosowana w wojnie wietnamskiej zawiera do 30 ųg/kg TCDD.
Spowodowała ona wzrost przypadków raka wątroby w
NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
CHLOROWANE ZWIĄZKI AROMATYCZNE
Istnieje duża różnorodność chlorowanych związków aromatycznych.
Ze względu na znaczne zagrożenie środowiska najdokładniej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz