Politechnika Gdańska - strona 100

Roztwory buforowe - zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Wawrzyniak
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3185

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 7 TEMAT:  Roztwory buforowe. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z działaniem roztworów buforowych. Zad. 1. Bufor octanowy jako przykład buforu typu HA/A    - . a) Przygotowanie roztworu buforu octanowego o pH= 4,25. Korzystając z 0,5 M roztworów kwasu octowego i ...

Stężenie jonów wodorowych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Wawrzyniak
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1218

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 6 TEMAT: Stężenie jonów wodorowych. Wskaźniki pH. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z metodami oznaczania pH roztworu oraz  z zachowaniem się wskaźników w poszczególnych roztworach. Zad. 1. Badanie zmiany barwy wskaźników w roztworach o różnych wartościach pH. D...

Ćwiczenia język angielski

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Stanisław Wójcik
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Look! This lady…a hamburger. (not/to eat) Our cat seldom…on the sofa. (to lie) …they…text messages at the moment? (to send) I…supermarkets, but my father doesn't. (to like) W…the bus to school. (not/to take) She..a new car in 2005.   (buy) I'm...

Obszary chronione w Polsce

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Obszary chronione w Polsce Podstawowe definicje: Ochrona przyrody – zespół niezbędnych działań podejmowanych w celu wyeliminowania lub  ograniczenia zagrożeń prowadzących do zubożenia różnorodności biologicznej: genetycznej,  gatunkowej i ekosystemowej (krajobrazowej) oraz zubożenia lub dewastacji ...

Ochrona gleb w ochronie środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 777

Ochrona gleb Przykładowe definicje gleby: Gleba  - to twór powstały z wietrzenia litej skały (w procesie glebotwórczym), pod wpływem  czynników:  • fizycznych (wiatr, temperatura, opady),  • chemicznych (tlen, dwutlenek węgla, woda)  • oraz działalności świata roślinnego i zwierzęcego (życie biolog...

Ochrona powietrza w ochronie środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1141

Ochrona powietrza Podstawy prawne ochrony powietrza w Polsce:  Międzynarodowe regulacje prawne, odnoszące się do terenu Polski: "II Protokół Siarkowy"  - Protokół do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego  zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, dotyczący dalszego ogra...

Egzamin z nauki o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

1. Wymień zewnętrzne procesy geologiczne.  • erozja  • wietrzenie • powierzchniowe ruchy masowe • sedymentacja • denudacja 2.Podaj charakterystykę mezosfery. Sięga 2885 km wgłąb zie...

Mechanika płynów - egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jacek Sawicki
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1827

Pytania z mechaniki płynów na egzamin   1. W czym przejawia się płynność substancji?  2. Co to jest lepkość, w świetle kinetycznej teori  budowy materi ??  3. Jak opisujemy ruch płynu metodą Eulera?  4. Pierwsze prawo Helmholtza  5. Podać prawo zachowania masy  6. Charakterystyka równania zachowani...

Mechanika płynów - egzamin - Równanie Bernoulliego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jacek Sawicki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1617

Pytania na egzamin z Mechaniki Płynów. 1. Równanie Bernoulliego 2. Uzasadnić warunki stosowania modelu przepływu płynu  nielekkiego bezwirowego 3. Podstawowe pojęcia teorii warstwy przyściennej 4. Opływ cylindra 5. Sonda cylindryczna 6. Równania Prandtla (podstawowe cechy warstwy przyściennej) 7. R...

Mechanika płynów - egzamin - Liczba Reynoldsa

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jacek Sawicki
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1162

1. Statyka płynów   jakiego rodzaju naprężenie reprezentuje . . .   ile wynosi przeciętne ciśnienie atmosferyczne na wysokości morze w Pa   jak uwzględniamy sprężenie cieczy w zbiorniku zamkniętym i obciążonym  tłokiem  od czego zależy zwrot ...